Nových přístrojů se dočká oddělení ORL, a to v celkové hodnotě 1,9 milionu korun. „Obměňujeme tak zastaralou techniku. Jde o standardní vybavení do ORL ambulance," vysvětluje v úvodu rozhovoru pro Deník primář Aleš Palla a dodává: „Zakoupili jsme dvě vyšetřovací jednotky tzv. UNIT, flexibilní HD videoendoskop s NBI, Echo screen a ultrazvukový přístroj na vyšetření vedlejších nosních dutin."

Obměňujete zastaralou zdravotnickou techniku. Co jste používali dosud?
V současné době používáme odkládací stolky pro nástroje staré přibližně 40 let. Mikroskop je z let osmdesátých. Optiky máme asi deset let staré a jen pro jednu ambulanci. Z nového příslušenství potřebujeme do každé ambulance diagnostický mikroskop a optiky na vyšetření nosních dutin a hrtanu, jimiž každá ORL ambulance musí disponovat. Jedná se dnes již o základní vybavení. Standardně se totiž do ucha díváme mikroskopem, do nosu optikou a na hlasivky kamerou, což znamená daleko přesnější diagnostiku ORL nemocí a tím i úspěšnější léčbu.

Co jsou vyšetřovací jednotky UNIT?
Tvoří hlavní základnu vyšetřovací jednotky, ve které jsou umístěny všechny základní i speciální nástroje. Součástí je sada základních vyšetřovacích nástrojů, mikroskop, flexibilní HD videoendoskop, kamera, monitor, ultrazvukový přístroj, odsávací systém a studené světlo pro optiky. Lékař tak má po ruce všechny potřebné nástroje, což velmi usnadňuje a zkvalitňuje vyšetření a zkracuje jeho čas.

Dalším přístrojem je Flexibilní nasolaryngoskop. Co si pod ním máme představit?
Jde o ohebný HD videoendoskop s příslušenstvím kamerou, monitorem a zdrojem světla."

Laici možná nevědí, co je videoendoskop.
Videoendoskop je ohebná tenká „hadička", která má na konci digitální obrazový snímací prvek ve vysokém rozlišení (HD CCD čip). Toto zařízení je spojenou s kamerovou hlavou a studeným světlem ze vzdáleného zdroje. Výsledný obraz se přenáší na monitor s vysokým rozlišením. Díky těmto technologiím je pak obraz zcela ostrý a detailní. Je to přístroj pro pracoviště našeho rozsahu nezbytný, kdy potřebujeme co nejlepší endoskopické ORL zobrazení. Detailně tak vyšetříme oblasti normálně zraku nepřístupné, tj. nosní dutiny, nosohltan, hrtan, event. průdušnice a průdušky."

Čím je zajímavý?
Součástí endoskopu bude NBI (Narrow Band Imaging) je to nová endoskopická diagnostická metoda se speciálními filtry a světlem, které zlepšuje zachytitelnost začínajících nádorů na sliznicích horních cest dýchacích a polykacích.

V trutnovské nemocnici vyšetřujete sluch novorozenců. Pro toto vyšetření potřebujete přístroj Echo screen.
V rámci celorepublikového projektu o celoplošném sledování sluchu novorozenců se naše pracoviště podílí na tzv. rescreeningu sluchu novorozenců. Jedná se o novorozence z našeho regionu, u kterých byly při testování sluchu v porodnici výsledky negativní (nevýbavné otoakustické emise). Pomocí přístroje Echo screen s měsíčním odstupem opakovaně testujeme sluch. Pokud emise opět vyjdou negativně, odesíláme tyto děti na vyšší foniatrické pracoviště ORL kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové k dalšímu speciálnímu dalšímu vyšetření sluchu. Tímto systému se zachytí potencionálně neslyšící dítě, o které v další fázi pečuje foniatr. Cílem je zajistit sluch co nejdříve, a to buď sluchadly, nebo kochleárním implantátem.

Pořídíte i nový ultrazvukový přístroj Atmos sono 31. Čím je pro oddělení potřebný?
Slouží k vyšetřování vedlejších nosních dutin a přispívá k lepší, rychlejší, dostupnější a pro pacienta méně zatěžující diagnostice zánětu vedlejších nosních dutin. Maximální výhody využití se nabízejí u těhotných žen a malých dětí, které nesnímkujeme rentgenovým zářením. Další výhody spočívají v diferenciální diagnostice při pátrání po zánětlivém ložisku v dutinách a ke sledování průběhu zánětů dutin, u alergiků a podobně. Současně se tak šetří s RTG snímky dutin, které ionizačně zatěžují populaci.

Zdenka Hanyšová Celá