Statut takzvaného Iktového centra byl nemocnici přiznán ministerstvem zdravotnictví od ledna. „Pro pacienty s akutní mozkovou příhodou v našem regionu to znamená, že budou přednostně směrováni právě do Trutnova,“ vysvětlil primář neurologického oddělení Richard Plný. „Péče o tyto pacienty je jedním z nosných programů trutnovské nemocnice“, dodává ředitel Martin Limburský.

Oblastní nemocnice se stala jedním z 23 Iktových center v České republice. Ta se zabývají léčbou akutní fáze onemocnění, systémovou trombolýzou. „Je to léčba, při které se rozpustí uzavřená sraženina v přívodní cévě mozku. Pokud trombolýzu poskytneme do 4,5 hodiny od vzniku obtíží, můžeme člověka zachránit, aniž by měl trvalé následky,“ doplnil Plný, který v tomto směru již rozvíjí spolupráci s výjezdovými středisky zdravotnické záchranné služby.

Neurologické oddělení čeká investice do přístrojového a dalšího vybavením. Náklady činí téměř 25 miliónů korun, z vlastních zdrojů uhradí nemocnice necelé čtyři miliony. Moderní vybavení musí dostat nejen neurologie, ale také oddělení rehabilitace, kardiologie i rentgenové pracoviště. „Připravili jsme žádost o peníze z evropských fondů. Rozhodne se o nich v červnu,“ dodal ředitel Limburský. Nezbytné stavební úpravy pro centrum spolykají 4 miliony korun a nemocnice je uskuteční v souvislosti se zateplováním budovy interny ještě letos.

Nově je pro pacienty s cévní mozkovou příhodou vyčleněno devět kompletně vybavených lůžek akutní péče. Šest lůžek na neurologii a ARO bude vybaveno nově. Nakupovat se budou také transportní lůžka s ventilátory pro převoz kriticky nemocných na vyšetření, nový CT přístroj se 64 spirálami, ultrazvukový přístroj pro neurologické vyšetření mozkových cév a ultrazvuk pro kardiologické vyšetření.

Již letos bude modernizované také rehabilitační oddělení, na kterém bude otevřena lůžková část. „Budeme zde pečovat o pacienty po cévních mozkových příhodách, kteří často ochrnou na polovinu těla. K tomu potřebujeme moderní rehabilitační pomůcky. Jedná se například o vertikalizátory, které pomáhají s nácvikem stoje a chůze, pomůcky pro rehabilitaci pohybu končetin a další,“ vyjmenoval Richard Plný. Dnes se tito pacienti doléčují mimo trutnovskou nemocnici.

„Zatímco před deseti lety moc šancí na vyléčení pacienta s cévní mozkovou příhodou nebylo, dnes je situace jiná. Tato oblast medicíny se rychle rozvíjí a jedná se o vyústění určité dlouhodobé koncepce, kterou jsme právě tady v Trutnově připravili,“ uzavírá primář neurologie. Oblastní nemocnice projekt péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou připravuje od roku 2005.