Pacienti mohou nově využívat počítačový tomograf na radiodiagnostickém oddělení. Oddělení nukleární mediciny má gamma kameru, laminární box, radiometr a radionuklidový kalibrátor.

Nemocnice je schopna kvalitně se postarat díky moderním přístrojům také o pacienty na anesteziologicko–resuscitačním oddělení. Má nové anesteziologické přístroje s monitorací, transportní ventilátor a plicní ventilátory.

Díky projektu využívají lékaři nové operační lampy na porodním sále a chirurgické ambulanci, mají též k dispozici nové operační stoly a vrtačky kostí.
U příležitosti slavnostního ukončení projektu hovořil detailně o nové přístrojové technice ředitel Jiří Kalenský. „Vybavení, které jsme postupně pořizovali od roku 2009, bude sloužit nejen obyvatelům města a okolí. Nemocnice je připravena přijímat návštěvníky Krkonoš, kteří se zraní na lyžích, i stále vzrůstající počet turistů zraněných v horách při letních aktivitách,“ řekl mimo jiné ředitel.

Do období reorganizací a tvrdých úsporných opatření v rezortu zdravotnictví vstupuje nemocnice podle svých představitelů personálně konsolidovaná a technicky vybavená, což jí dává výhodu při restrukturalizaci zdravotnické péče v regionu

Nemocnice, kterou provozuje město Jilemnice, se řadí mezi strategická zdravotnická zařízení v Libereckém kraji. Za přítomnosti náměstka hejtmana Víta Příkaského byla u příležitosti ukončení projektu představena i v historických souvislostech. Přítomní tak mohli posoudit, jakou kvalitativní proměnou nemocnice prošla. Během pátku měli příležitost špitál navštívit i zájemci z řad veřejnosti. Na odděleních jim odborníci ukázali, jak přístrojové vybavení funguje a jakým způsobem výrazně zkvalitní péči o pacienty.