„Jde o stabilizaci krajského zdravotnictví v delším horizontu. VZP je totiž z pohledu úhrad zdravotní péče náš nejvýznamnější partner,“ řekl Miroslav Procházka, ředitel trutnovského špitálu a expředseda představenstva holdingu.

K rámcové smlouvě si nemocnice každý rok budou vyjednávat konkrétní podmínky financování, a to na základě úhradové vyhlášky. „Stejně tak budou sjedná- vat jednoleté smlouvy i s dal- šími pojišťovnami, ve kterých budou aktualizovat seznam nasmlouvaných výkonů. S těmi zatím dlouhodobá rámcová smlouva uzavřena není,“ dodal Procházka.

Nemocnice ročně ošetří v ambulancích asi 637 tisíc pacientů a hospitalizují více než 51 tisíc případů. Více než 65 % jsou pacienti VZP.