Nemocnice chybovala při stanovení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Po firmách požadovala doložení celkového ročního obratu za každé z předcházejících tří účetních období ve výši minimálně 200 milionů korun. Předmětem soutěže ale byla zakázka s cenou kolem 15 milionů.

"Požadavek na doložení minimálního obratu ve výši téměř třináctinásobku hodnoty veřejné zakázky byl zjevně nepřiměřený k hodnotě zakázky a došlo tak k nepřípustné diskriminaci potenciálních dodavatelů," uvedl Rafaj.

Do tendru se nakonec přihlásila pouze jedna firma. "Nelze vyloučit, že pokud by zadavatel stanovil požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů v souladu se zákonem, mohl obdržet nabídky od širšího okruhu dodavatelů," dodal Rafaj.