Kromě okolí turistických cest se úklidu dočkala také některá další místa, jako například okolí frekventovaných silnic nebo břehy potoků a řek. "Kromě běžných odpadků, jakými jsou plechové či plastové obaly od nápojů, jsme uklidili i některé starší skládky v blízkosti horských bud. Nešvarem, který registrujeme v poslední době stále častěji, jsou psí exkrementy zabalené do igelitového sáčku a nesmyslně odhozené do lesa," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Likvidace letité skládky při akci Čisté Krkonoše.Zdroj: Kamila Antošová

Akce Čisté Krkonoše, kterou Správa KRNAP dvakrát ročně organizuje, ukazuje podle Drahného na jeden ze zlozvyků člověka jako hosta v přírodě. "Zatímco přinést si občerstvení do hor není problém, odnést odlehčené prázdné obaly s sebou někteří návštěvníci za samozřejmost nepovažují. V přírodě se odpadky rozkládají jen velmi pomalu. Například papírový kapesníček se rozkládá 4 týdny, igelitová taška 25 let a PET lahev 100 let. V horách proto více než kde jinde platí, že co si s sebou do přírody přineseme, musíme také zase odnést," připomněl mluvčí národního parku.