„Aby ke škodám nedocházelo, provozujeme již řadu let v Krkonoších síť 16 přezimovacích obůrek. Počátkem zimy do nich přicházejí jeleni za potravou a zůstávají v nich až do jara," informoval mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Přezimovací obůrky jsou převážně v odlehlých částech hor, i přesto je ale nezbytné pro zachování pohody zvěře zachovávat v jejich okolí klid. Z tohoto důvodu vydává pravidelně Správa KRNAP zákaz vstupu do jejich bezprostřední blízkosti. Ten začal platit v pondělí.

Pro ochranu přírody a současně pro zajištění rovnováhy v ekosystémech má v zimním období zajištění nerušeného pobytu lesní zvěře v krajině velký význam. „Na území parku se tento požadavek týká především zvěře jelení, která se v zimním období přirozeně stahuje do nižších horských poloh. Většina míst v těchto nižších polohách je však právě v zimním období hojně využívána lyžaři a ostatními zimními návštěvníky hor. Jeleni, kteří mají v zimním období zvýšený energetický výdej, trpí při častém rušení stresem a snaží se proto soustředit se v klidnějších oblastech. Ve větším počtu by ale mohli okusem výhonků a ohryzem kůry z kmenů mladých stromků způsobit velké škody v lese," dodal Radek Drahný.

Proto musejí lesníci jeleny v krkonošských lesích lovit. „Stavy udržujeme zhruba na úrovni 500 kusů. Pro ně máme připravené zmíněné přezimovací obůrky, ve kterých se shromažďují, mají tam klid a pravidelný přísun potravy," doplnil Radek Drahný.

Zákaz vstupu je platný od 1. prosince do 15. května. Z obdobných důvodů je omezený i přístup k některým krmelcům pro srnčí zvěř.