Bez soudu byli odvedeni na popravu a v hromadných hrobech skončilo několik desítek občanů německé národnosti. Přestože druhá světová válka byla oficiálně minulostí, setrvačnost mnoha let válečných hrůz si stále vybírala svou daň.

Navíc desítky let se o svévolných odplatách mlčelo. Ale doba se změnila a i události na Věřině cestě v květnu a červnu 1945 už nejsou tabu. Od soboty tu smutné události připomíná i pomník. „Nevíme o mrtvých, čím se měli provinit, zda byli vinní, v řadě případů neznáme dokonce ani jejich jména. Ba, co víc, my nevíme ani, kolik lidí tu vlastně před popravčí četou skutečně přišlo o život," připomněl při odhalení Jakub Kašpar, náměstek ředitele Správy Krkonošského národního parku. „Pomník ale nemá za cíl soudit tehdejší události či jejich aktéry, ať už z řad popravených, nebo těch, kdo popravu provedli či o ní rozhodli. Sedmdesát let po událostech chceme připomenout, že k nim v našem regionu došlo a v neposlední řadě dát najevo, že spravedlivý soud a možnost obhajoby jsou v právním státě základním předpokladem udělení jakéhokoli trestu. A tedy že nechceme, aby k podobným událostem kdykoli v budoucnu znovu docházelo," dodal.

„Jsem přesvědčený, že pomník bude sloužit jako pietní místo, kde se budou zastavovat nejen současní občané města, ale i návštěvníci všech národností. Připomenutí událostí budiž důvodem pro nás i další generace, abychom nadále dokázali žít ve shodě bez ohledu na národnost či jazyk," vyslovil přání starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Do Špindlerova Mlýna poslala při příležitosti odhalení pomníku pozdrav i německá spolková vláda prostřednictvím svého zmocněnce pro vysídlence a národnostní menšiny Hartmuta Koschyka. „Nejen budoucnost, ale i smíření potřebuje paměť," říká se v jeho poselství.

Vlastnímu odhalení předcházela ekumenická bohoslužba smíření v místním kostele Sv. Petra. Společně ji sloužili P. Jiří Šlégr, děkan římsko-katolické farnosti Vrchlabí, Petr Chlápek, farář Českobratrské církve evangelické ve Vrchlabí, Vladimír Hraba, farář Církve československé husitské ve Vrchlabí a Erich Busse, farář Evangelické luterské církve v Drážďanech, který také přednesl kázání.

Instalace pomníku byla iniciována občany regionu Vrchlabska a spolu s nimi se na ní podílela Správa Krkonošského národního parku a krajanské sdružení Heimatkreis Hohenelbe – Riesengebirge z bavorského Marktoberdorfu.

Pomník navrhla Kateřina Nováková – Kašparová z Hořic v Podkrkonoší a v „labáku" z krkonošské žuly realizoval Roland Hantl z Mladých Buků.