V průběhu rekonstrukce Riegrova náměstí vyrostla v blízkosti fontány nízká zídka, která nedala spát mnoha Semilákům. Podle ohlasů se jim zdála mírně řečeno nehotová s chaoticky řazenými kameny, místy neopracovanými. Jaký bude její účel? Proč vypadá stále „rozpracovaně“ a jaký materiál byl na její stavbu vlastně použit? Tyhle a mnohé další otázky se honily hlavou malým, ale i větším zvědavcům.

Zídka má systém

Až postupem času a při bližším zkoumání si ti zvídavější povšimli určitého systému, jakým byly jednotlivé kameny zídky poskládány, a uvědomili si, že zdánlivá neopracovanost povrchu kamene by snad mohla být účelná.

A měli pravdu. Zídka, která pomyslně odděluje klidovou část náměstí od komunikace opravdu má svůj jedinečný účel. Je připomínkou bohatství a pestrosti geologického bohatství geoparku Český ráj.

„Při přestavbě Riegrova náměstí jsme chtěli připomenout obrovské geologické bohatství území kolem Semil. Ne nadarmo jsme součástí Geoparku Český Ráj. Nechtěli jsme stavět nefunkční památník, proto jsme zvolili zakomponování kamenů přímo do stavby náměstí dlažby i kamenné zídky, která odděluje prostor silnice od vodního prvku.“ říká Jan Farský, starosta města.

Kromě vedení města, architekta, zhotovitele a dalších se na přípravě podílel především ředitel Geoparku Český ráj Tomáš Řídkošil. Právě on vytipoval vhodné druhy kamenů, připravil doprovodné texty, navrhl uspořádání kamenů a také jednal s některými vlastníky pozemků.

„Kameny v zídce jsou srovnány od nejstarších po nejmladší. Můžeme zde vidět např. Bítouchovskou žulu, melafyr z Votrubcova lomu, melafyr z Bezděčína, ale také zkamenělé dřevo, olivínové pecky ze Smrčí, fylity z Podspálova a další. Kameny jsou záměrně opracovány jen z jedné strany, aby si každý mohl uvědomit krásu a strukturu leštěného kamene v porovnání s běžně viděným povrchem v přírodě. Doplněním této expozice je informace o 5 druzích žuly, která je v podobě kostek položena v kruzích okolo fontány,“ upozornil Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic.

Estetika i vzdělání

V průběhu realizace postupně došlo k vytipování lokalit, samotnému výběru kamenů a jejich následnému opracování. Když byly kameny opracovány a usazeny na své místo, nastal čas pro výrobu a instalaci popisných tabulek. To se nakonec téměř po dvou měsících podařilo a v polovině listopadu se za kamennou zídkou u nové fontány objevily stojany nesoucí informace o jednotlivých kamenech, jejich nalezišti a vlastnostech.

Zídka tak kromě funkce praktické a estetické začala plnit i funkci vzdělávací, což bylo neméně podstatným důvodem jejího vybudování.