Nově se na úřadu práce evidovalo celkem 831 občanů. Míra nezaměstnanosti proti lednu stoupla ze 7,6 na 8,27 procenta. Proti stejnému období loňského roku byl počet uchazečů vyšší o 919 osob a míra nezaměstnanosti vyšší o 1,49 procenta.

Nejvyšší míru nezaměstnanosti mají: Vítězná 12.75 %, Mladé Buky 12,21 %, Úpice 10,73 %, Žacléř 10,58%. Nad devíti procenty jsou Mostek 9,76%, Rtyně v Podkrkonoší 9,59%, Radvanice 9,27%, Rudník 9,17%.

V Trutnově je 1400 evidovaných nezaměstnaných, což je 8,38%, Ve Dvoře Králové je 619 hlášených lidí bez práce, což činí 7,26% a ve Vrchlabí je 405 uchazečů o zaměstnání, tedy 5,89%.

Nejnižší míru nezaměstnanosti, a to 1,78%, vykazuje tradičně Špindlerův Mlýn.

Z celkového počtu uchazečů je nejvíce evidováno v dělnických profesích, a to 3205 osob, tedy 62,89%. Koncem února měl Úřad práce v Trutnově k dispozici 532 volných míst, z toho 471 v dělnických povoláních.

Úřad práce v minulém měsíci uhradil mzdové náklady spojené se zaměstnáváním uchazečů, kteří nastoupili na místa vzniklá v rámci veřejně prospěšných prací a na vyhrazených postech u zaměstnavatelů. Takto bylo financováno celkem 64 pracovních míst, z toho jich 34 bylo v rámci VPP a zbývajících 30 u zaměstna­vatelů.

V únoru byli 3 uchazeči o práci umístěni na vyhrazená místa u zaměstnavatelů na základě dohod uzavřených s úřadem práce v lednu 2009.

Během měsíce února žádný z uchazečů nezahájil samostatnou výdělečnou činnost. Do rekvalifikace bylo zařazeno 42 uchazečů. Na vyhrazená místa pro uchazeče do 25 let a absolventy škol bylo umístěno 12 uchazečů.