„Valná hromada SOP vyčlenila z rozpočtu 50 tisíc korun, které budou rozdělené mezi žadatele z regionu. Každá organizace může podat pouze jednu žádost, na obec je počet neomezený," shrnula základní informace pověřená pracovnice Lucie Žďárská.

„Granty vyhlašuje Společenství obcí Podkrkonoší poprvé. Tím mají neziskové organizace šanci si vyzkoušet vyplnění jednoduché žádosti o poskytnutí grantu a následně získat finance na své akce. Doufám, že se naše neziskovky o poskytnuté granty poperou a že tímto, byť malým krokem přispějeme k posílení významu SOP v našich obcích," shrnuje podstatu grantu předseda Petr Hrubý.

Žádosti je možné podat do 21. února a je nutné je odevzdat v papírové i elektronické podobě. Formulář k vyplnění a harmonogram nejdůležitějších termínů lze najít na internetových stránkách www.podkrkonosi.info.