„Naši pozornost na první pohled upoutal stav vegetace v parku, kdy v plné vegetační sezóně byla část dřevin – různých druhů jak jehličnatých, tak listnatých – suchých anebo částečně narašených,“ uvedla arboristka Správy KRNAP Daniela Gluzová. „Při podrobnějším prozkoumání jsme zjistili, že dřeviny byly nevratně poškozeny na bázi kmenů,“ dodala Gluzová.

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením. Takovéto poškozování, navíc vedené zcela cíleně, je zcela nepřípustné. Poškozeny byly dva modříny opadavé, tři javory mléče, jeden buk lesní, olše lepkavá a jeřáb muk. Celková hodnota ekologické újmy na dřevinách činí 1 565 840 Kč – vypočítáno na základě metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les AOPK ČR, 2022 (volně dostupné na ocenovanidrevin.nature.cz/strom.html).

V minulosti bylo již o povolení kácení dřevin na pozemku parku několikrát žádáno. Většinou se jednalo o kácení ze zdravotních důvodů pro zachování bezpečnosti místa s ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob a dřeviny k pokácení byly předem odsouhlaseny zástupci Správy KRNAP a žadatele o povolení pokácení dřevin (vlastníka pozemku). Některé, u kterých již dříve Správa KRNAP neudělila souhlas ke kácení, jsou nyní fatálně poškozeny.