V Trutnově byl otevřený kostel Narození Panny Marie od 18 do 22 hodin. Zazpíval tam pěvecký sbor Chorea Corcontica. Lidé využili příležitost vystoupat do věže kostela a podívat se na Trutnov z ptačí perspektivy. Ve Dvoře Králové nad Labem v chrámu sv. Jana Křtitele byla na programu beseda s indickými biskupy a požehnání městu.

Na horách ve východních Krkonoších mohli lidé navštívit tři kostely v programu Krkonošská trojice, který propojil kostely ve Velké Úpě, Černém Dole a Malé Úpě. Ve všech se konaly menší koncerty z děl klasické hudby. Pouť po trojkostelí absolvovalo šest poutníků. V Černém Dole se přišlo podívat na Noc kostelů 65 návštěvníků, v Malé Úpě 30 a ve Velké Úpě rovněž 30.