Letos se po deseti letech uskuteční i v Trutnově, a to 23. listopadu. Noc venku, tak jak byla pořádána poprvé v ČR v roce 2012 v Ostravě, probíhá v Anglii již několik let. První „spáčské skupiny“ nalezneme již v 70. letech minulého století. Začaly s tím skupinky studentů, kterým osud lidí bez domova nebyl lhostejný. Následovaly akce další – a to v Londýně, v Cambridge, v Oxfordu a v mnoha dalších městech.

Jeden z pořadatelů akce Jiří Roztočil uvádí: „Otázka lidí bez domova je aktuální a velmi palčivá. Je problémem ve všech větších městech Trutnov nevyjímaje. Bohužel v každé společnosti existují lidé, kteří z různých důvodů nemají dovednosti nebo prostředky k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi sami. Bezdomovectví vnímáme jako extrémní sociální vyloučení, jehož je chudoba nejen příčinou, ale i důsledkem. Faktory sociálního vyloučení mají povahu jak individuální, tak strukturální, přičemž je často nelze od sebe navzájem jednoznačně rozlišit. Stávající poznatky poukazují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu, důvody pro vznik bezdomovectví jsou velmi individuální, v čase proměnlivé a na začátku mnohdy jen obtížně identifikovatelné. O to hůře se nám poslouchá, že si osoby bez domova mohou za svou situaci samy, a kdyby měly jen trochu vůle, mohou se z ulice snadno dostat. Takhle jednoduché to ale není.“

Noc venku upozorňuje na zjevné bezdomovectví, které je nejvíce viditelné. Bezdomovectvím se však v širším smyslu se nemyslí pouze osoby, které spí venku, doslova bez střechy nad hlavou, ale i osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, dále osoby, jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které žijí v podmínkách, které neodpovídají minimálním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí.

Olga Trunečková, další z pořadatelů Noci venku, k tomu dodává: „Vše proběhne jako zážitková a sebezkušenostní akce, kdy si návštěvníci budou moci doslova na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je nocovat na ulici. Doporučujeme vzít si teplé oblečení, spacáky a karimatky. Jako vstupné budou přijímány trvanlivé potraviny či oblečení v minimální hodnotě 50 korun. Ještě před ulehnutím je připraven bohatý program. V Síni Bohuslava Martinů se mimo jiné budou promítat krátké dokumenty o bezdomovectví, proběhne divadelní představení Já Jája autorského divadla z Úpice, koncert skupiny Jakž - Takž. Dále se o své životní příběhy podělí jedinci, kteří mají osobní zkušenost s životem bez domova.

„Věříme, že touto akcí zprostředkujeme autentický zážitek těm, kterým není osud lidí na ulici lhostejný. Víme, že samotným bezdomovcům, bude tato akce užitečná pouze tím, že vybrané trvanlivé potraviny, hygienické balíčky, rukavice a čepice půjdou do organizací, které s nimi pracují a akci pořádají, konkrétně do RIAPSu Trutnov, Azylového domu Most k životu a Oblastní Charity Trutnov. Těch však v Trutnově není příliš, není tu noclehárna, nízkoprahové denní centrum ani azylový dům pro muže a proto věříme, že tím i rozproudíme diskuzi ohledně potřebnosti takových služeb. Současně doufáme, že upozorněním na to, že život na ulici není jednoduchý a návrat zpět ještě těžší, alespoň trochu otupíme negativní vnímání jedinců, kterým osud nadělil tento nelehký životní úděl.“ uzavírají pořadatelé.

Hlavním pořadatelem akce je Kontaktní centrum RIAPS Trutnov, spolupořadateli Azylový dům Most k životu Trutnov a Oblastní charita Trutnov.

Předběžný program „Noci venku“ v Trutnově dne 23. 11. 2017

Místo: prostory farnosti CČSH Trutnov, Síň Bohuslava Martinů

Vstupné: trvanlivé potraviny (čínské polévky, konzervy, paštiky, těstoviny, instantní potraviny, káva, cukr, čaj), hygienické balíčky, rukavice, ponožky, čepice v hodnotě nejméně 50 Kč

18:00 Začátek

- Lidé bez domova (dokument natočený studenty UHK)
- Jak to vidíme (rozhovory s místními úředníky, politiky i běžnou populací, provedené studenty SZŠ) 
- Já Jája (divadelní představení, autorské divadlo Úpice)
- Tohle je můj příběh (příběhy lidí bez domova)
- Kde je problém? (příspěvek na téma kritická sociální práce)
- Jakž – Takž (neodolatelně neodolatelná trutnovská kapela)
- Ulehnutí ke spánku