Ta se rozhodla speciálními polepy svých letadel lákat znovu turisty z celého světa na návštěvu keňských národních parků. Na trup letadel umístila snímky zvířat. Celý projekt má díky nosorožcům i nečekaně českou stopu. Nájin a Fatu dnes žijí v Keni, královédvorský safari park je tam převezl v roce 2009.

Podle informací safari parku byly Nájin a Fatu na keňské letadlo vybrány, protože se podobně jako poslední samec nosorožce bílého severního Súdán, jenž uhynul v roce 2018, staly nejen mezinárodním symbolem ubývání biologické pestrosti, ale zároveň společné snahy o její záchranu.

Samice Nájin a Fatu, které se narodily ve Dvoře Králové a teď žijí v keňské Ol Pejetě, jsou jedinými zbývajícími severními bílými nosorožci na světě. Aby se zabránilo vyhynutí jejich druhu, mezinárodní konsorcium vědců a ochránců přírody s názvem BioRescue vedené společností Leibniz-IZW z nich od roku 2019 pravidelně odebírá pohlavní buňky (oocyty) a v laboratoři je oplodňuje pomocí zmrazeného spermatu z již uhynulých samců za účelem vytvoření embryí nosorožců bílých severních. V dohledné budoucnosti budou tato embrya vložena do náhradních matek nosorožců bílých jižních.

Po rozsáhlém hodnocení etického rizika dospěl letos v říjnu tým snažící se o záchranu nosorožců bílých severních k rozhodnutí nechat odejít do „reprodukčního důchodu“ starší ze dvou zbývajících samic, 32letou Nájin. Nájin zůstane i nadále důležitou součástí snah o záchranu nosorožců bílých severních, a to nejen jako ambasadorka svého druhu, ale také při případném předávání sociálních dovedností budoucím mláďatům. Nájin se narodila v Safari Parku Dvůr Králové v roce 1989 a v roce 2009 byla spolu s dalšími třemi severními bílými nosorožci přemístěna do rezervace Ol Pejeta v Keni.

K rozhodnutí zastavit odběr vajíček od Nájin došlo na základě posouzení vedením Etické laboratoře pro veterinární medicínu, ochranu a dobré životní podmínky zvířat Univerzity v Padově. "Snahy o odběr oocytů od Najin přinesly jen velmi málo vajíček a z žádného z nich se nepodařilo vytvořit embryo. Po zvážení tohoto výsledku s potenciálními riziky je nejzodpovědnějším rozhodnutím přestat s Nájin pracovat jako s dárkyní vajíček. Zůstane samozřejmě součástí snah o záchranu nosorožců bílých severních, například vzorky tkání pro využití kmenových buněk se dají odebrat mnohem méně invazivněji, než je tomu v případě vajíček," vysvětlil Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.