Stejně jako při prvním ročníku se vyhlášení konalo v prostorách bývalého Pivovaru Kluge v Rudníku. V loňském prvním ročníku obdržel hlavní cenu Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.

„Spolu s porotci jsme se snažili plynule navázat na loňský pilotní ročník soutěže, jejímž cílem je ocenit kvalitní architektonické počiny v rámci regionu MAS Krkonoše a přinést do tohoto prostředí fenomén sousedského přístupu běžný zejména v zemích západní Evropy. Naším cílem je ale propojit zástupce zdejších samospráv s odborníky a ukázat jim cestu, jak rozvíjet obce a města s perspektivou, že na dnes učiněné kroky půjde v budoucnu smysluplně navázat,“ uvedl architekt Josef Smutný, organizátor a otec myšlenky Krkonošské ceny za architekturu.

Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou.
První Krkonošskou cenu za architekturu dostal Aparthotel v Peci pod Sněžkou

Do finále druhého ročníku Krkonošské ceny za architekturu postoupilo sedm přihlášených prací. Po osobní prohlídce všech letošních finalistů se porota rozhodla udělit hlavní cenu a dále speciální cenu za počin ve veřejném prostoru a ocenění pro soubor staveb s názvem Současný krkonošský dům. Ocenění získali jak autoři děl, architekti a krajináři, tak i investoři.

Hlavní cena Krkonošské ceny za architekturu 2023 byla udělena objektu nouzového východu T-S 72 z podzemí vojenské pevnosti Stachelberg, za jehož návrhem stojí Benedikt Markel a Tomáš Hradečný z ateliéru IXA. Porota jednohlasně ocenila právě tuto stavbu, výjimečně spojující architekturu, umění a současně reflektující krajinný a historický kontext. Objekt je situovaný v místě původního nerealizovaného pěchotního srubu na Stachelbergu.

„Stavba je velmi citlivě zasazena do krajinného kontextu, její konstrukční řešení je šetrné k historickým základům objektu. Syrové materiálové pojetí beton-ocelové konstrukce silně evokuje historický moment a roli československého opevnění,“ popsala vítězné dílo Jitka Tomsová, členka poroty.

Počinem v oblasti práce s veřejným prostorem se stala náplavka a náměstí Míru ve Vrchlabí od Ateliéru L. Důvody pro ocenění uvedl člen poroty Jaroslav Wertig: „Náměstí Míru se podařilo znovu akcentovat jako těžiště místní komunity, smířit ho s hlavním dopravním průtahem ve prospěch pěšího uživatele. Podařilo se odbourat zastaralé prvky manipulace pěšími ve prospěch jejich svobodného užívání náměstí. Vybudováním náplavky se pak ve městě znovu zpřítomnila řeka, které mu dala jméno a identitu. Je snad signifikantnější místo ve Vrchlabí, kde se dá sestoupit k Labi, dotknout se jeho hladiny, posadit se u ní, smočit se, zasnít se?“

Cenu za speciální počin získaly také tři současné krkonošské rodinné domy soukromých investorů. „Každá stavba je jiná, každá odráží svého stavebníka. Společným jmenovatelem pro všechny tři je přitom pokora k horám, stavění z přírodních materiálů a hledání inovace,“ přiblížil cenu pro soubor rodinných domů předseda poroty Jiří Opočenský.

Ceny si převzaly Dům na horách ve Strážném navržený ateliérem Bíza architekti, Boudička v Peci pod Sněžkou a šindelový dům na Tippeltových boudách, oba s podpisem ateliéru A1.

I druhý ročník Krkonošské ceny za architekturu potvrdil kvalitu stavební kultury v regionu MAS Krkonoše. „Jsme si vědomi, že veřejnosti ukazujeme to nejlepší, co v našem regionu bylo v uplynulých pěti letech realizováno. Rádi bychom všechny investory motivovali ke spolupráci s odborníky a k tomu, aby nepodceňovali kvalitu jimi plánovaných projektů ani jejich přípravu,“ potvrdila důležitost smysluplného plánování územního rozvoje Kateřina Fejglová, manažerka MAS Krkonoše, která je spolupořadatelem Krkonošské ceny za architekturu.

Všechny finálové soutěžní počiny budou k vidění v rámci putovní výstavy zahájené v rámci slavnostního večera. První destinací je samotný Pivovar Rudník, kde jsou fotografie a vizualizace finalistů vystaveny do konce října. Další destinace výstavy budou k dispozici na webu soutěže www.kcza.cz.

Smyslem regionální architektonické soutěžní přehlídky Krkonošská cena za architekturu je podnítit zájem samospráv a veřejnosti o kvalitní a udržitelnou architekturu, veřejný prostor a zásahy v krajině. Cílem je iniciace diskuse o kvalitní architektuře a jejím vzniku, a v neposlední míře identifikace kulturních hodnot v konkrétním území, které obýváme a které vytváříme. Pořadateli Krkonošské ceny za architekturu jsou MAS Krkonoše a České centrum pro architekturu.