„Stavba na české straně, v délce 335 metrů, stála 1,5 miliónu korun. Na polské straně činily náklady 1 milión 400 tisíc zlotých,“ prozradila Deníku mluvčí náchodské radnice Nina Adlof.

Projekt nazvaný „Na kole i pěšky, otvíráme stezky“, je z velké části financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

„Nová cyklostezka je tak z osmdesáti procent hrazena z peněz EU, patnácti procenty z pokladny města Náchoda a pěti procenty ze státního rozpočtu,“ dodala mluvčí města Náchoda.

Slavnostního otevření cyklostezky a symbolického přestřižení pásky, se zúčastnil starosta Náchoda Oldřich Čtvrtečka a poslankyně Parlamentu ČR Zdenka Horníková. Ta navíc zastává funkci místopředsedkyně Výboru po veřejnou správu a regionální rozvoj, kde se zajišťováním prostředků na takové stavby pomáhá. „Myslím, že nová cyklostezka je výborná věc. A to nejen proto, že tady lidé trénují a odpočívají. Klíčové je, že cyklostezka odvádí malé děti a cyklisty z hlavních silnic, a tím obrovsky přispívá k bezpečnosti. A to je důležitá věc, na kterou občas zapomínáme,“ míní Horníková.

Tím však podle ní stavby cyklostezek na území náchodského regionu nekončí. „Teď máme před sebou zatím nedokončenou cyklostezku Adršpach – Teplice, kde byly problémy s pozemky. Ten hlavní úkol, který mě teď čeká je i získání prostředků na dobudování chodníku Adršpach – Teplice. Hotovo by mělo být letos. Zbývá dořešit majetkové vyrovnání s lidmi, kteří vlastní pozemky, přes které má cyklostezka vést. Pokud se to nepovede, je ve spolupráci vedením města Teplice nad nad Metují, připraveno náhradní řešení,“ dodala Horníková.