Nakladatelství Gentiana vydalo počátkem prosince knihu nazvanou Ozvěny krkonošské minulosti s podtitulem Ve stopách tradiční dopravy a obživy. Autorem je etnolog Aleš Smrčka, který se přes své mládí věnuje tomuto tématu intenzivně řadu let. Podílel se na natáčení dokumentu Krkonošské rohačky v roce 2007.

Způsobu obživy s důrazem na tradiční dopravu se věnoval také při studiu na Filozofické fakultě UK, během četných výzkumů v Krkonoších, při studiu literatury a pramenů a také při setkáních s řadou pamětníků. Na předvánoční trh se tak dostává publikace, která je výsledkem dlouhodobého studia života horalů v Krkonoších.

V knize se autor věnuje osídlení hor, budnímu hospodářství, životu dřevařů a nosičů a dále jednotlivým způsobům tradiční dopravy materiálu v horském hospodářství Krkonoš.

Autor tak přibližuje nosičské povolání, seznamuje s druhy krosen, způsobem transportu v plachtě, lanováním, dříve používanými smyky nebo plavením dřeva po horských řekách.

Publikace přináší řadu nových informací. Autor například objasňuje, jak horalé vyráběli saně nebo kde získávali rohy pro saně rohačky, které daly název tomuto dopravnímu prostředku, symbolu života v Krkonoších.

Věnuje se také tomu, co se na saních dopravovalo, k čemu sloužily. Přes svou odbornou hodnotu je kniha poutavá a lehce psaná. Na 155 stranách kromě textu obsahuje bohatý obrazový materiál, řadu historických fotografií, rytin, ale i obrazovou dokumentaci ze současnosti.

Dokáže čtenáře zaujmout, vtáhnout do dějů dávno minulých i blízké historie, kterou zažil on sám, případně jeho rodiče nebo prarodiče.

„Každý tady na horách má nějakým způsobem k tématu vztah, ještě má třeba na půdě rohačky, podobně jako já jsem získal dům po babičce, který byl plný starodávných věcí," říká nakladatel a majitel Gentiany Leoš Erben, proč chtěl vydáním této knihy dokumentovat mnohé ze života v Krkonoších. Povědomí o tom, co obsahuje nová kniha Ozvěny krkonošské minulosti, se totiž postupem času vytrácí.

Křest knihy:

Kniha bude Ozvěny krkonošské minulosti s podtitulem Ve stopách tradiční dopravy a obživy bude představena v sobotu 17. prosince od 17 hodin ve vinotéce Nade Dnem v Horním Maršově.

(njt)