Město vybuduje chybějící odbavovací halu pro cestující, zastřešená nástupiště, parkovací místa, parčík. Převratnou novinkou bude křižovatka se semafory v ulici 17. listopadu, která bude sloužit výhradně k vjezdu a výjezdu autobusů na nádraží. Uvolní se tak frekventovaná odbočka z hlavní silnice ke Kauflandu, kde se potkávají osobní auta s autobusy.

Projekt rekonstrukce areálu autobusového nádraží je hotový. Dvůr Králové nad Labem má na dosah dotaci 60 milionů korun. Zbývá dodat pravomocné stavební povolení.

Dvůr Králové nad Labem chce vylepšit podobu autobusového nádraží.
Nádraží jako v Rumunsku? Už ne, Dvůr chystá velkou proměnu i s novou halou

Do výstavby se chce město pustit na začátku příštího roku. Vybrané už má také místo pro dočasný přesun autobusů během rekonstrukce nádraží. Současně s modernizací autobusového nádraží počítá město s úpravami v protější Erbenově ulici. „Hodně se změní nejen území autobusového nádraží, ale také jeho okolí,“ řekl starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím.

Po dobu rekonstrukce bude autobusového nádraží zavřené. Cestující budou muset využít provizorní nástupiště. „Za provozu to nepůjde, praktičtější je autobusové nádraží dočasně přesunout. Máme vymyšlené řešení tak, aby to nebylo daleko. Dočasné stání pro autobusy vznikne v Dobrovského ulici,“ vysvětlil starosta Jarolím. Podle něj by se měly náklady na rekonstrukci nádraží a úpravy okolí přiblížit až 150 milionům korun.

„Oproti původnímu plánu došlo k navýšení. Chceme totiž řešit nejen území autobusového nádraží, ale i okolí. Projekt je hotový, běží stavební řízení. Potřebujeme dokončit majetkově-právní záležitosti týkajících se dotčených pozemků,“ dodal místostarosta Dvora Králové Jan Helbich.

Zásadní novinkou bude nová podoba křižovatky u nádraží. „Na silnici v ulici 17. listopadu dojde k úpravě křižovatky tak, že vznikne nová příjezdová cesta pro autobusy na nádraží. Křižovatka bude mít semafory. Za křižovatkou vytvoříme parkovací záliv. V Erbenově ulici upravíme chodníky, parkovací místa i parčík,“ uvedl Helbich.

Projekt brněnských architektů

„Striktně jsme rozdělili pohyb autobusů a osobních aut. Pro pohyb autobusů byla vytvořena nová křižovatka u Erbenovy ulice, aby byl provoz plynulý a bezpečnější. Pro pohyb aut se počítá s využitím stávajícího vjezdu,“ upřesnila architektka Linda Obršálová z brněnského ateliéru M2AU, který zpracoval projekt rekonstrukce autobusového nádraží. Jejich studie zvítězila v architektonické soutěži.

„Jádro projektu se točí kolem autobusového terminálu a zázemí pro cestující. Využili jsme budovu, která tam stojí, navrhli jsme její rekonstrukci na modernější zázemí pro cestující tak, aby vznikla odbavovací hala s informačním centrem s úschovnou, toaletami, zázemím pro řidiče i prostory k pronájmu. Budova se bourat nebude. Snažili jsme se využít její potenciál a hledali cestu, jak ji přeměnit k účelu, který odpovídá současným trendům. Navrhli jsme rovněž park v jižní části areálu,“ popsala projekt Linda Obršálová.

Vítězný návrh architektonické soutěže na revitalizaci autobusového nádraží ve Dvoře Králové vytvořili architekti z brněnského ateliéru M2AU.
Park, hala, nová křižovatka. Autobusové nádraží ve Dvoře Králové čekají změny

Projekt počítá se zastřešením nástupišť, které usnadní čekání a nastupování i v případě nepříznivého počasí. „Ke každému místu se snažíme přistupovat tak, že je výjimečné. Ve Dvoře Králové nad Labem nám přišla jedinečná pozice autobusového nádraží mezi městem a krajinou, což byla dvě témata, která jsme se snažili v našem návrhu co nejvíce rozvíjet. Snažili jsme se, aby návrh byl přístupný lidem a území nesloužilo jen dopravě, ale aby nabízelo rovněž funkci rekreační a propojení s krajinou,“ vysvětlila architektka Linda Obršálová z ateliéru M2AU. „Autobusové nádraží ve Dvoře Králové působí neutěšeným dojmem, přesto nám přišlo, že toto území má několik kvalitních prvků. Jedním z nich je návaznost do krajiny a existence stávající budovy,“ dodala.

Město Dvůr Králové nad Labem vlastní areál autobusového nádraží od konce roku 2019, kdy ho odkoupilo od společnosti Arriva. V následujícím roce koupilo také zbývající nemovitosti, které jsou jeho součástí, včetně budovy čp. 1076.