Přípravné práce na vysněných klubovnách už běží. Pomocí her a tvůrčích dílen se do projektování zapojilo všech 72 členů, od nejmladších dětí až po dospělé.

„V minulosti už tady bylo několik návrhů i konkrétních objektů, kam bychom se mohli přestěhovat. Rozhodli jsme se ale jít jinou cestou. Kromě toho, že si nové klubovny sami navrhneme a budou tak přesně vyhovovat aktivitám, které zde chceme provádět, bude objekt i ekologicky šetrnější,“ vysvětluje Tomáš Hawel ze střediska Krakonoš. Stavět totiž chtějí pouze z přírodních materiálů. Celá akce má navíc i výchovný rozměr. „Děti obecně v současné době nemají příliš dobrý vztah k prostředí, kde žijí. Projekt, protože se na něm sami účastní, sleduje i zlepšení jejich vztahu k okolí,“ upozorňuje.

Nové sídlo skautů by mělo vyrůst na místě bývalého autokempu ve Vejsplaších, kde jim vrchlabská radnice nabídla pozemek. Projektování probíhá v několika fázích. Junáci nové místo nejprve navštívili, seznámili se s materiály, které bude vhodné k výstavbě použít, a v klubovně pak z modelíny formou her a tvůrčích dílen vytvořili maketu objektu včetně uspořádání místností. Vrchlabští si na pomoc přizvali dva skauty – architekty, kteří vypracují studii. Do dvou měsíců mají mít v rukou první návrhy, jak by klubovny mohly vypadat.

Peníze na stavbu chtějí získat z dotací. „Naše vlastní prostředky na to samozřejmě nestačí. Budeme závislí na veřejných zdrojích. V úvahu připadají nadace velkých společností a asi největší nadějí jsou pro nás peníze z Evropské unie,“ říká vůdce střediska Ondřej Bartoš.

Samotnou stavbu by junáci rádi uskutečnili jako jeden velký workshop, do něhož se budou moci zapojit dobrovolníci z řad široké veřejnosti. Projekt počítá s přírodními materiály: dřevěná konstrukce, hliněná omítka a slaměné balíky coby izolace. „Chtěli bychom lidem ukázat, že se dá stavět levněji a s menším zatížením životního prostředí, na rozdíl od běžně používaných materiálů,“ podotýká Hawel.

Stávající skautské klubovny v Sukově ulici na Slunečním Vrchu vznikly už před druhou světovou válkou. Objekt původně sloužil jako vojenský lágr, skauti se do něj nastěhovali v roce 1990. Po 20 letech by ale rádi změnili adresu. „Budova je za zenitem. Nevyhovující je sociální zázemí a také náklady na vytápění jsou vysoké,“ vyjmenovává Tomáš Hawel. Ani z hlediska výchovy dětí a dalšího rozvoje zdejšího střediska není stařičká budova vyhovující. „Chceme naši činnost do budoucna rozvíjet a nabídnout ještě kvalitnější program. K tomu je potřeba mít i důstojné zázemí,“ dodává Ondřej Bartoš.