Mosty přes Milnici a Kamenici otevřeli v úterý v horském středisku. Slavnostní akce se účastnil i krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Díla přišla na 10 miliónů korun bez daně.

Most přes říčku Milnici, umožňující jízdu na nádraží Mýtiny je 10, 77 metrů dlouhý a 11 metrů široký.

„Čekala nás demolice dosavadního mostu, založení nového na mikropilotech, betonáž opěr a křídel. Museli jsme vybudovat novou mostní konstrukci, betonové římsy a osadit most zábradlím. Součástí zakázky byla také zádlažba koryta včetně kamenného záhozu," popsal pětiměsíční stavbu ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička a dodal, že tento most si vyžádal náklady ve výši 4,525 miliónu korun.

Obdobné práce probíhaly i na druhém mostě, dlouhém 32, 82 a širokém 9 metrů, který vede přes Kamenici na centrální parkoviště. Podle Jana Růžičky bylo navíc nutné částečně demolovat i opěry, a tak cena dosáhla výše 5,350 miliónu korun.

„Mosty jsou velkým přínosem pro město. V prvním případě se výrazně zjednodušila autobusová doprava k nádraží. Jen na druhý opravený most, bohužel, navazuje dost poničená silnice. Věřím, že se v dohledné době najdou peníze i na opravu této vozovky," řekla harrachovská starostka Eva Zbrojová.„Obě stavby byly financovány z tzv. mostního úvěru," připomněl krajský radní Vladimír Mastník.