V podobném duchu také reagoval na připomínky občanů vedoucí odboru vnitřních věcí Jan Černík. „Předně je třeba jasně zdůraznit, že se nejedná ze strany města o obtěžování nebo šikanu občanů tak, jak je někdy, někde s osobním nádechem, prezentováno, ale o nápravu nesprávných rozhodnutí z minulosti, kdy územní plán města nerespektoval zcela správně pravidla pro označování ulic ve smyslu příslušných zákonů a prováděcích předpisů.

Záměr na pojmenování nových ulic je zveřejněn v Novinách královédvorské radnice, které dostává každá domácnost ve městě zdarma do poštovních schránek, a dále na internetu, na stránkách města k veřejné diskusi tak, aby měl každý občan možnost se do této diskuse zapojit. Pracovnice evidence obyvatel jsou ochotny vždy poskytnout doplňující informace po celou pracovní dobu v hodinách pro veřejnost,“ vysvětlil Černík v městských novinách.

S první částí jeho reakce většina obyvatel lokalit, kterých se změna týká, souhlasí. Nevadí jim přejmenování ulic, ale mají připomínky k vybraným názvům.
„Chápeme, že je potřeba dát bezejmenným ulicím název. Jde nám ale o to, že při jejich vybírání se nehledělo na místní tradice a nikdo s námi o tom nediskutoval. Nemohli jsme na to včas reagovat, protože jsme se o přejmenování dozvěděli vlastně až z dopisů, které nám přišly po schválení zastupitelstvem,“ uvedl například Richard Marks z Vorlecha. Jak dodal, žije ve Dvoře již čtyřicet let. „Stěhoval jsem se jen jednou, ale název ulice budu muset měnit již počtvrté,“ uzavřel.

„Nebyli jsme dost dobře informováni o nastávajících změnách, například vhozenými letáky ve schránkách, plakáty v dotčených oblastech a v neposlední řadě domluvou přímo s občany, při procházení pracovníků městského úřadu těmito místy,“ uvedla za petiční výbor Blanka Zandlerová.

Právě to, že je nikdo včas neoslovil, jim nejvíc vadí. Druhá připomínka se týká využití stávajícího a zažitého názvu lokality. Například proto navrhují jména Vorlech 1, Vorlech 2 a podobně. Za svůj názor chtějí i nadále bojovat. Není to jediný případ, kdy se občanům nelíbily nové názvy ulic, například v loňském roce podobnou situaci řešili v Trutnově. Tady se některým občanům Voletin nelíbily předložené návrhy. Město jim vyšlo vstříc a o nových názvech s nimi diskutovalo. Nakonec byly názvy koncem loňského roku schváleny.