Právě projekt s rozpočtem okolo 4 milionů korun je pro vísku s tisícovkou obyvatel největší akcí v polistopadové historii. „Kolaudace by měla proběhnout 1. června a na konci měsíce plánujeme slavnostní otevření,“ řekl starosta Josef Davidík. Na investici radnice získala přes 3 miliony korun z regionálního operačního programu. Víceúčelový sál a předsálí využijí místní spolky a obyvatelé na veškeré společenské akce.

Už začátkem května dostaly místní děti dárek v podobě opraveného hřiště u mateřské školy. „Prakticky všechno jsme museli udělat znovu, aby hřiště splňovalo současné normy,“ vysvětlil starosta. Investice si vyžádala 600 tisíc korun, zhruba 450 tisíc radnice získala z programu Leader prostřednictvím Místní akční skupiny Království – Jestřebí hory.

Ještě letos začnou v Chotěvicích budovat další dětské hřiště. Plácek pro širší veřejnost má vyrůst v centru obce nedaleko místní prodejny potravin. Radnice jej bude financovat z vlastních zdrojů. Zvelebování centra má pokračovat výstavbou skateparku a in–line dráhy, víceúčelového sportoviště s umělým povrchem a realizací přírodního parku se sportovním využitím. „V loňském roce jsme to začali připravovat jako jeden projekt, nepodařilo se nám ale získat dotaci. Letos proto začneme dětským hřištěm a postupně budeme realizovat další části. Záležet bude na tom, zda získáme dotace,“ sdělil Josef Davidík. Podle starosty by občané v ideálním případě získali nové zázemí během dvou let. Celkové náklady jsou zhruba 8 milionů.