Projekt byl zařazen do programu Malé granty občanského sdružení AiSiS a byl podpořen částkou 19 500 tisíc korun. Jeho cílem bylo zefektivnění třídění odpadů ve škole a především přiblížení důležitosti ochrany přírody. Ve třídách už byly instalovány plastové nádoby na separovaný odpad a všichni se učí třídit. Uspořádán byl sběr papíru a plastových víček, kterých se sešlo 75 393. Škola z výtěžku zainvestuje stavbu bezbariérových toalet.

Dalším bodem bylo vyhlášení Dne Země – projektového dne se zajímavými dílnami, zaměřenými k přírodě, ekologii ad.

Ráno se nejdříve všichni podrobili Zelenému testu z ekologie. Deset otázek, mezi nimiž nechyběl dotaz, kolik činí vyprodukovaný odpad v České republice za rok (4 mil. 337 tisíc tun), zodpověděla nejlépe Martina Kňahová. Kluci a děvčata pak měli volnost ve výběru dílen, kterých se zúčastní.
Mezi nejzajímavější patřily: Zelení studenti pod rozkvetlou loukou, Manévry v Pižmově (ze života pižmoňů), Komu se nelení, tomu se zelení (sbírka zelených předmětů), ekologický basketbal, Krkonoše (prezentace), povídání o Asii, SOS týraná zvířata.
Afričané nedorazili

Měli přijet i rodilí Afričané a vyprávět o své zemi, ale ve čtvrtek večer jednoho z nich srazilo v Praze auto, takže setkání se neuskutečnilo.

Opět byly zařazeny i výtvarné dílny s malováním na tělo, na kameny, výroba svíček z vosku.
„Projektový den je pokaždé jiný, není to na jedno brdo, líbí se mi testy, ráno si osvěžíme paměť a dozvíme se spoustu nových věcí. Někteří se na to vykašlou, ale jiní to berou naplno. Přijdou v zeleném, a je to super,“ hodnotí projektové dny student III. A Ondra Macháček.

Zlatým hřebem akce byl pokus o překonání rekordu v disciplíně Škola objatá co největším počtem lidí. Řetěz kolem zařízení zformovalo 451 účastníků a škola tak vytvořila nový český rekord.