Nejdražší budou práce na zatrubnění dešťových vod a umístění veřejného osvětlení. V projektu je i bezpečnější řešení pro pěší u autobusové zastávky, kterou využívají místní školáci.

Tyto informace předal starosta Tomáš Hocke občanům v Mašově, s kterými se sešel. Na schůzce v hasičské zbrojnici dále zaznělo, že lidé by si přáli vybudovat také chodník, vedoucí směrem na náves.

Město Turnov se pokouší získat prostředky s pomocí dotace. Zásadním tématem v Mašově je však místní základní škola. Projekt, který vychází z požadavků místních občanů i vedení školy, se ukázal finančně náročný, náklady se odhadují na 50 milionů korun. Zastupitelstvo města do mašovské školy investovat chce, ale dostupné jsou pouze prostředky do 35 milionů korun.