Součástí akce, která se konala minulý týden v sportovním centru, byla i diskuze se zástupci investora. Tím je společnost Eldaco. Počet prodaných akcií ale není určitě konečný. “Podle vyjádření místních budeme muset přijet minimálně ještě jednou, protože o koupi budou mít zájem i další členové rodin,“ upřesnil předseda Michal Janeček. Doplnil také, že zájem o koupi projevily rovněž obce, takže i ony se budou moci stát akcionáři.

Pozitivně vidí akci starosta Vítězné Zdeněk Műhl. „Očekával jsem, že přijde méně lidí. Na dvouhodinovou prezentaci dorazilo asi sedmdesát lidí, kteří se zástupci Eldaca diskutovali o elektrárnách. Nezaznamenal jsem ani jedinou reakci, že by je tu nechtěli,“ uvedl. Pokud by akcie mohly nakupovat i obce, určitě se zapojí. „Jedná se ale o záležitost zastupitelstva, které by nákup muselo schválit. Já bych to určitě podpořil,“ dodal starosta. Větrné parky vlastněné lidmi, žijícími v blízkosti elektráren, jsou v Západní Evropě zcela běžné. U nás se jedná o novinku.

Občanský větrný park Vítězná by měl stát přibližně dvě stě čtyřicet milionů korun. Drobní akcionáři budou vlastnit dvacet procent. Eldaco předpokládá návratnost investic okolo deseti let.

Nedaleko obce vyrostou dvě větrné elektrárny, každá o výkonu 3 MW, nejvýkonnější svého druhu v České republice. „Nyní nás čeká příprava stavebního řízení a do jednoho roku samotná realizace,“ doplnil předseda představenstva Občanského větrného parku Michal Janeček.

Nyní bude záležet na samotných vlastnících „startovací“ akcie, zda ji později využijí pro nákup skutečných dluhopisů až do hodnoty šesti tisíc korun. Nemusí tak dávat peníze v době vývoje projektu. Nenese žádné riziko v případě neúspěchu projektu, a může si počkat až do doby začátku stavby. Další zájemci si můžou koupit akcie přímo na obecním úřadě ve Vítězné od 1. února, nebo přes kancelář společnosti Eldaco