První krok k oddělení financování sportovních oddílů od správy sportoviště je dokončen. Zastupitelé odsouhlasili založení nové obchodní společnosti Sportoviště Trutnov, s.r.o., která správu areálů převezme od TJ Lokomotiva Trutnov. Jak již dříve uvedl starosta Ivan Adamec, financování sportovních oddílů bude mít i nadále na starosti Lokomotiva.

„Hlavním důvodem založení nové společnosti je zajištění lepšího a přehlednějšího financování sportu v Trutnově. Oddíly tímto krokem v žádném případě dotčeny nebudou, naopak by se měly dočkat spravedlivějšího přístupu k financím,“ vysvětlil krok vedení města starosta Adamec a pokračoval: „Průhledněji budou vynakládány i prostředky na renovaci a správu sportovních areálů.“

Během letošního roku by měla být jednotlivá sportoviště postupně převedena pod správu nové firmy. „Pokud byla v některých případech poskytnuta dotace na renovaci sportoviště, bude nutné vyřešit i složitější majetkoprávní vztahy. Převodu to však nebrání,“ dodal Adamec.

Trutnovská Lokomotiva spravuje sportovní areály od devadesátých let. Počet oddílů však od té doby stoupl a rozrostla se i sportoviště. Podle vedení města je tak společné financování spíše překážkou.

Město údržbu sportovních areálů každoročně dotuje ze svého rozpočtu. V loňském roce se jednalo o 15 milionů korun, které pokryly část nákladů. Zbývající část uhradila Lokomotiva z provozu sportovních zařízení. Do nich spadá areál Na Nivách, koupaliště, krytý bazén, zimní a atletické stadiony, tenisové kurty či kuželna. Náklady na údržbu a opravy přitom každoročně rostou.

(mj, red)