„Město předložilo návrh dohody o výši vodného a stočného k podpisu zástupci společnosti VaK Dvůr Králové Zdeňku Koubovi. Dokument schválila svým usnesením rada města 19. dubna a pověřila starostku města jejím podpisem. Navržená cena je 69,60 Kč. Postup je v souladu s nájemní smlouvou mezi městem a Vakem, kde je uvedeno, že ceny vodného a stočného stanoví strany dohodou,“ informovala včera tisková zpráva města.

Smluvní strany se naposledy dohodly na ceně vodného a stočného platné od 10. února loňského roku ve výši 68,97 korun. „V říjnu 2009 předložil VaK první kalkulaci nákladů pro rok 2010 zvyšujících cenu na 113,77 Kč, v listopadu předložil další kalkulaci na cenu 87,12 Kč, poslední návrh v březnu na cenu 76,04 Kč. Návrhy podstatně zvyšující dohodnutou cenu z roku 2009 rada města jednomyslně odmítla,“ informovalo město.

Spor mezi městem, které je vlastníkem vodovodních a kanálových rozvodů, a společností Vodovody a kanalizace, která má tyto sítě v dlouhodobém pronájmu, trvá od listopadu loňského roku.

Na posledním jednání městského zastupitelstva se o problému kolem ceny vody diskutovalo více než dvě hodiny, k žádnému výsledku to ale stejně nevedlo.