Vlna odporu vůči bratrské výpomoci byla tak silná, že se dostal do povědomí lidí po celé republice.

Hned v první den československý rozhlas citoval novináře Josefa Farského. „Okupační jednotky směřující k Trutnovu byly znovu zastavené barikádami. Nepřešli a vracejí se zpět. Občané zachovali klid a nedošlo k žádné mimořádné situaci,“ zaznělo večer ve zpravodajství.

Trutnované stavěli a zapalovali barikády. Strhli tank z památníku druhé světové války a udělali z něj zátaras. Otáčeli rozcestníky, vydávali vlastní noviny, otáčeli se zády k vojákům. Chovali se k nim, jako kdyby nebyli. Tak silný odpor se nakonec „donesl“ až do ústředí v Moskvě. Čilí v informovanosti byli například agenti KGB.

„Při vjezdu do města Trutnova byly připraveny barikády z pneumatik naplněné benzinem, které se při pohybu sovětských vojsk zapalovaly, což zdržovalo postup vojsk,“ hlásil už 22. srpna agent V. Nikitčenko ústřednímu výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Byla to jedna z úplně prvních doručených písemných zpráv. Ve stejné zprávě se přitom psalo o tehdejších čelních představitelích republiky Alexandru Dubčekovi a Ludvíku Svobodovi. „Pro Trutnov je to svým způsobem čest, že jeho odpor zaznamenala i Moskva. Na to můžeme být pyšní,“ říká historik Vladimír Wolf.

Pečlivě byli zapisováni i zadržení. Dohledat tak dnes lze jména konkrétních lidí. Například, že 25. srpna 1968 byli polskými vojáky zadrženi při stavbě barikády v Trutnově Petr Valenta, Josef Nývlt, Petr Baudyš, František Blahník a Oldřich Škoda. „Po výslechu na štábu polské jednotky v Trutnově-Bojišti byli někteří z nich ještě převezeni do Hradce Králové a teprve večer byli předáni orgánům VB,“ uvádí nově zpřístupněné archivy.

Ve stejný den byli polský- mi jednotkami zadrženi a vyslýcháni také řidiči Okresního ústavu národního zdraví Trutnov Václav Lejnar a Jaroslav Zaňka, a potom Jiří Kozák a Václav Pour. „Po výslechu byli všichni propuštěni,“ stojí v dokumentech.

Zranění v Trutnově hlášeni nebyli. Jedinou obětí byl devatenáctiletý ruský voják Danilov, na kterého najelo sovětské auto.