Při kontaktních dnech pro veřejnost různých věkových kategorií se můžou zájemci poradit s kožním lékařem, jestli podezřelý projev na kůži může znamenat rakovinu. „Je to něco ohromného. Vítám to, takových nás je hodně. Vidíte, že tady je hodně lidí,“ říká 89letá paní Jarmila z Trutnova.

Nechala si vyšetřit znaménka na zádech, a vysvětluje, proč dorazila do Národního domu: „Chtěla jsem vědět, jak je to závažné, jestli je to zhoubné. Strach nemám, že bych se dozvěděla něco špatného, spíš naopak. Je lepší, když se to dozvím. Takhle to člověk pozoruje, kouká a přemýšlí.“

První dva konzultační dny absolvovalo 215 zájemců o vyšetření. Další se budou konat 3. června, 9. září, 7. října, 4. listopadu. Organizuje je Nadační fond Cheiróm z Trutnova. Smyslem projektu je včasný záchyt kožních zhoubných nádorů. Čím dříve se najdou, tím jednodušší je řešení. Podle trutnovské kožní lékařky Dagmar Salajové si lidé začínají uvědomovat nebezpečí kožní rakoviny.

„Dá se říci, že už první dvě akce možná zachránily život jednoho pacienta s melanomem a ušetřily řadu nepříjemností dalším sedmnácti lidem, kdy se rakovina řeší včas. Máme zájem nejen odhalit včas nádory, ale hlavně naučit lidi poznat kožní rakovinu na těle svém nebo na těle svých příbuzných a známých. To je ten zásadní benefit vedle odhalení a řešení konkrétních nádorů,“ zdůrazňuje Salajová.

Nejčastější je rakovina kůže

„Každý třetí člověk v Česku onemocní zhoubným nádorem. Nejčastější je rakovina kůže, výskyt kožních zhoubných nádorů stále roste,“ upozorňuje Salajová. Právě ona spustila na Trutnovsku projekt Domovy na dohled, který se zaměřuje na včasné odhalení kožních zhoubných nádorů v domovech seniorů i pro veřejnost.

„Tolik nádorů, kolik je teď, nikdy nebylo. Populace stárne, s věkem se kumuluje vliv kancerogenních faktorů. Kožní rakovinou jsou nejvíce postiženi senioři, ale zakládáme si na ní už v časném věku. Čím dříve se rakovina odhalí, tím jednodušší je řešení. U raného stadia stačí chirurgické odstranění nádoru,“ vysvětluje lékařka z Trutnova, která pracuje v kožní ambulanci trutnovské nemocnice.

Na konzultace kvůli kožním nádorům chodí v Trutnově nejvíce senioři, mladší generace zatím méně. „Lidé by měli chodit na kontrolní vyšetření mnohem dřív než v seniorském věku,“ připomíná 21letá Nela Borůvková. „Já chodím na preventivní prohlídky na kožní ambulanci každoročně. Hlídám si to,“ dodává.

Nela Borůvková je studentkou Vyšší odborné školy zdravotnické v Trutnově a pomáhá při konzultačních dnech Nadačního fondu Cheiróm. Podobně jako Alžběta Strnadová. „Zájemcům o vyšetření například ukazujeme, jak vypadají nezdravá znaménka. Cílem je, aby lidé poznali, které znaménko je na tom dobře, a které ne,“ popisuje studentka 2. ročníku VOŠZ v Trutnově. Pro studenty je to vítaná praxe. Učí se poznat kožní rakovinu a pomáhají v osvětě.

Jezdí do domovů pro seniory

Druhou částí projektu je akce Domovy na dohled. Kožní lékařka jezdí se svým týmem za seniory do domovů důchodců a domů s pečovatelskou službou. Vyšetřuje jejich kůži, pomáhá zjišťovat, jestli se s mateřským znaménkem na těle něco děje a odhaluje kožní zhoubné nádory a jejich předstupně. Vyučuje pečovatele, zdravotní sestry a asistenty rozpoznávat na kůži seniorů kožní rakovinu.

„Od začátku března jsme přednášeli a vyšetřovali celkem v osmi domovech seniorů a domech s pečovatelskou službou, ale také společnosti na podporu lidí s rakovinou Amélie v Praze. Vyšetřili jsme zhruba 150 seniorů. Výsledkem je záchyt 8 kožních nádorů a 18 přednádorových stavů. Prezentací se účastnilo celkem 180 pečovatelů, zdravotních sester,“ doplňuje Salajová.

Do domovů důchodců vyjíždějí i proto, že nejohroženější skupinou jsou právě senioři. „V posledních letech mě trápí, že ke mně stále více přicházejí senioři z domovů seniorů s pokročilou formou kožní rakoviny. Řešení takových nádorů je svízelné a bolestivé. Nemusí tomu tak být, pokud se nádor diagnostikuje a řeší včas,“ přibližuje kožní lékařka z Trutnova, co bylo impulzem pro start projektu Domovy na dohled a Nadačního fondu Cheiróm.

Rizikovým faktorem nadměrný pobyt na slunci

Například maligní melanom, nejagresivnější kožní zhoubný nádor s nejvyšší úmrtností, vzniká z 30-50 procent z mateřských znamének a z 50-70 procent na kůži bez mateřského znaménka. Každý den v Česku kvůli němu umírá jeden člověk.

Rizikovými faktory pro vznik kožních nádorů jsou nadměrný pobyt na slunci, jednorázové spálení, světlý fototyp kůže, věk nad 50 let, snížená imunita, genetika. Za riziková místa se považují hlava, krk, předloktí, zápěstí, ruce, bérce - tedy místa odkrytá slunci.

„Každou chvíli v těle vzniká nádorová buňka. Kůže si všechno nahrává, každé spálení na slunci. Je jako software. Zaznamenává, jak často chodíte na slunce, jestli používáte opalovací krémy, jak moc se spálíte. To kůže zachytí a v určitém věku se z toho může vyklubat nádor,“ popisuje Dagmar Salajová.

Nadační fond Cheiróm

Název nadačního fondu vznikl spojením slov Cheiron a melanom. Cheiron byl podle řecké mytologie kentaur s pohnutým osudem. Své bolavé zranění kompenzoval tím, že vzdělával a léčil druhé. Melanom je nejzhoubnější kožní nádor. Každý den v Česku kvůli němu umírá jeden člověk.

Kožní melanom
Melanom je nejagresivnější kožní nádor a mezi onkologickými onemocněními patří mezi nejzávažnější. Postihuje všechny věkové kategorie lidí. Pokud není odhalen včas, má katastrofální důsledky pro svého nositele. Melanom i jiné zhoubné kožní nádory jsou řešitelné, jenom musí být odhaleny včas.

Metoda pro včasný záchyt maligního melanomu
ABCDE pravidlo je velmi jednoduchá metoda, která může každému z nás napovědět, že se s naším mateřským znaménkem něco děje. Pomocí tohoto pravidla můžeme včas odhalit přechod znaménka jako nezávažného projevu do zhoubného nádoru.

Jednotlivá písmena jsou počátečními písmeny anglicky označených vlastností, které u mateřských znamének v rámci jejich vyšetření sledujeme.

A jako Asymetry (asymetrie)
Jakmile se pravidelný tvar znaménka mění v nepravidelný - jednoduše, polovina projevu neodpovídá podle osy druhé půlce… jedná se o pozitivní (rizikový) znak.

B jako Border (hranice, okraje)
Pokud se původně ostrá a oblá hranice projevu mění, je neostrá, zoubkovaná, vybíhá do okolí, pak by nás tento znak měl varovat.

C jako Color (barva)
Změny barvy projevu jsou vždy alarmující. Obecně platí: pokud se znaménko z hlediska pigmentace stává nehomogenní, je to pro nás zdvižený prst. Rizikové jsou okrsky tmavé, ale i bílé, šedé, modravé nebo růžové barvy.

D jako Diameter (průměr, velikost)
Každé znaménko větší než 5 mm by mělo přitahovat naši pozornost automaticky.

E jako Elevation (neboli vyvýšení) či Evolution nebo Evolving (čili vývoj)
Každý trvalý vývoj znaménka v čase - ať už se jedná o jeho růst do výšky, šířky nebo změny barevnosti - mohou být signálem přeměny v maligní melanom. Vznik vřídku nebo krvácení projevu bývají spojeny zpravidla už s pokročilostí nádoru.

Zdroj: www.cheirom.cz