Požadují, aby je především seznámilo s nejnovějším projektem rekonstrukce a respektovalo jejich dlouholeté požadavky na charakter vozovky a přístupu k jejich nemovitostem.

Lidé se obávají hlavně vody

Lidé, bydlící podél zhruba 700 metrů dlouhé vozovky, si v ní stěžovali především na to, že mnohým v nové výšce chodníků mizí podezdívky jejich plotů a voda společně s nečistotou ze silnice a chodníků bude vnikat na jejich pozemky a do jejich obydlí. Že nové zelené pásy mezi chodníkem a vozovkou budou ztěžovat přístup k nemovitostem podobně, jako parkovací pruhy v nově zúžené vozovce. Rovněž nově vytvořené ohrady při vyústění bočních silnic vytvoří nebezpečné situace pro vyjíždějící vozidla.

Jakousi mluvčí postižených se stala paní Miroslava Rakoušová, která předem s připomínkami několikrát navštívila starostku města Hanu Maierovou, odbor výstavby, správy městského majetku, avšak marně.

Rakoušová nepochodila ani na jednání městského zastupitelstva. Ta vedle zmíněných připomínek hlavně tvrdí, že projektant především nemyslel na to, že v minulosti docházelo k průběžným opravám povrchů vozovky a chodníků přidáváním dalších asfaltových vrstev tak, až dospěly do nynější výše, což občané už dlouhodobě požadovali změnit.

Současně s ostatními po minulých zkušenostech upozorňovala na to, že celá vozovka je v kopci, v přívalových deštích a za jarního tání svádí obrovské množství vody z celé oblasti pod Károvskem a stává se tak pravidelně „řekou“, jejíž vody by po nedokonalé rekonstrukci doslova zaplavily některé ze soukromých pozemků.

„U některých úředníků radnice jsem se setkala až s neuvěřitelnou arogancí, někteří se mi doslova vysmívali do očí,“ řekla minulý pátek Deníku Rakoušová, kdy nás pozvala k narychlo svolanému jednání na místě samém, za účasti několika místních občanů, zástupců radnice, projektanta, investora i prováděcí firmy.

Z informace Stanislava Hejzdrala (SÚ) vyplynulo, že přestavba Zborovské ulice probíhá zhruba už několik měsíců v souvislosti s akcí v rámci Čisté Jizery a rekonstrukce povrchu je prováděna podle schváleného projektu, který nelze měnit. Pokud s ní kdokoliv nesouhlasil, měl možnost uplatnit své připomínky u vedení radnice či Vodohospodářského sdružení, které je investorem stavby.

Občané měli prý dostatek času

Podle Ludmily Těhníkové (SM) měli občané dostatek času, aby se vyjádřili k projektu, který byl zveřejněn na internetových stránkách města i vyvěšen v několika místech zmíněné ulice.

Na námitky Rakoušové, že běžní občané nesledují městský internet a často ani nerozumí technickým výkresům, nebrala zřetel. Společně s projektantem Petrem Štěpánkem zdůraznila, že nemá čas na podobná jednání, protože mají svoji důležitou práci. Zástupce pražské firmy SGS Pavel Krajčovič podotkl, že oproti původnímu projektu už zhotovili několik úprav podle požadavků občanů, avšak pozastavit stavbu a předělat některé úseky už těsně před dokončením není možné.

Miroslava Rakoušová připomenula skutečnost, že o podobě ulice už s městem jednají zhruba tři roky, ale jeho vedení na jejich připomínky většinou nereagovalo. Dokonce prý starostka v posledním dopise Rakoušové nemluví pravdu, nebo o reálné situaci nic neví.

Rakoušová už oslovila senátora Jaromíra Jermáře, nového ombudsmana i tisk a televizi. V případě, že vedení radnice nerozhodne o odstranění nebezpečných úprav, v zastoupení všech ostatních občanů se obrátí se stížností na soud a příslušná ministerstva a bude požadovat dodatečné předělání hotového díla.

Otakar Grund