Prvky na dětské hřiště, instalace nové lavičky a mnoho dalšího, zkrátka drobné investiční akce mohou být přihlášeny do prvního ročníku participativního rozpočtu města Trutnova. Jde o moderní nástroj, díky kterému se na rozvoji města podílí přímo veřejnost. „Všechny pokusy radnice o zapojení občanů do rozhodování se setkaly s poměrně vřelým ohlasem a z toho důvodu chceme vyzkoušet i formu participativního rozpočtu. Záměrně začínáme se skromnou částkou a v případě, že se první ročník vydaří, jsme připraveni do dalšího roku částku navýšit,“ popisuje záměr Michal Rosa, starosta města Trutnova.

Na první ročník participativního rozpočtu město ve svém rozpočtu vyčlenilo 1 milion korun. „Může uspět jeden projekt anebo i více menších investičních akcí, pokud výsledná částka za realizaci nepřesáhne 1 milion korun včetně DPH,“ upřesňuje Tomáš Eichler, místostarosta města Trutnova. Projekty mohou přihlašovat občané města starší 12 let. Každý občan může přihlásit 1 projekt, a to jednoduše skrze elektronický formulář na menime.trutnov.cz, nebo v papírové podobě na podatelně Městského úřadu Trutnov. Termín pro přihlašování projektů je od 1. dubna do 31. května 2023.

V červnu se návrhy posoudí

Do konce června bude posouzena proveditelnost přihlášených návrhů. „Vedoucí odborů městského úřadu, kterým by realizace přihlášeného projektu příslušela, nejprve ověří, zda je vůbec realizovatelný a zda splňuje pravidla participativního rozpočtu. Pokud ano, postoupí takový projekt do další fáze, a tou bude hlasování veřejnosti,“ vysvětluje postup Jan Seidel, tajemník Městského úřadu Trutnov.

Prezentace soutěžních projektů a hlasování veřejnosti je plánováno na období od 4. září do 15. října 2023. „Podpořit své favority a hlasovat pro projekty budou moci lidé přes webové stránky participativního rozpočtu. Každý hlasující může udělit až 2 kladné hlasy a 1 záporný hlas. Hlasování bude ověřeno unikátním kódem v podobě SMS,“ přibližuje způsob hlasování místostarosta Eichler. Občanům, kteří nemohou či nechtějí využít internet, pomohou s hlasováním zaměstnanci Informační recepce ve vestibulu Městského úřadu Trutnov. Pro tuto formu hlasování je nutné přijít osobně a mít s sebou mobilní telefon kvůli zaslání ověřovacího unikátního kódu v podobě SMS.

„Naším cílem je zájem občanů o život a fungování města ještě více zvýšit. Věřím, že lidé se zapojí, a těším se, jaké nápady přihlásí,“ dodává trutnovský starosta. Podrobnosti k participativnímu rozpočtu, včetně jeho pravidel a harmonogramu lidé naleznou na webových stránkách menime.trutnov.cz. Průběžně budou informace o participativním rozpočtu města zveřejňovány také na webu a FB města Trutnova.