Náhrada bude zajištěna například v poradnách podobného typu ve Dvoře Králové, Náchodě, Jičíně nebo v Hradci Králové. „Se svými problémy budou moct občané chodit také na odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví v Trutnově,“ upozornila poradkyně Radoslava Trachotová. Důvodem uzavření občanské poradny je nedostatek peněz. Financování neziskové organizace je totiž vícezdrojové, a tím komplikované.

Hlavním dodavatelem financí je ministerstvo sociálních věcí, další peníze si poradny shánějí například prostřednictvím projektů, které jsou financovány z Evropské unie. „Letos nám bohužel nebyl schválen projekt, zaměřený na ochranu práv seniorů. Také z ministerstva jsme letos dostali tak málo peněz, že poradnu už nemůžeme udržet,“ vysvětlila Trachotová. I když i ostatní poradny v regionu mají podobné problémy, zatím se drží díky podpoře jednotlivých měst.

Původní cíl poraden, sdružených v asociaci, bylo, aby lidé uměli řešit problémy každodenního života, dokázali ochránit a prosadit své zájmy a práva a uměli přejmout odpovědnost za své činy a místo, kde žijí. K tomu jim občanské poradny obecně pomáhají najít účinné prostředky prostřednictvím dostupných služeb. „Počet klientů se rok od roku stále zvyšoval. Zpočátku jich bylo kolem tří set, loni už přišlo sedm set lidí. Problémy mají různé. Finanční, bytové, právní. Snažíme se pomoct jim najít vhodné řešení a hlavně je informovat o tom, na co mají právo. Mnozí se neumějí v různých legislativních otázkách vůbec orientovat. Poradna bude lidem chybět,“ dodala poradkyně.