Starostce Haně Maierové oficiálně předala Otevřenou výzvu adresovanou všem zastupitelům, která se týkala postoje vedení města ke schvalování koridorů, v nichž by mohla v budoucnosti vést plánovaná rychlostní komunikace R 35.

Její text totiž odsouhlasili účastníci šestého Protidálničního plesu, který se konal ve druhé polovině března v mašovské Sokolovně. „My, občané, kterým záleží na tom, jak budou v Turnově a Českém ráji žít naše děti, Vás vyzýváme k tomu, abyste do územního plánu Turnova žádným způsobem nezanášeli územní rezervu pro koridor rychlostní komunikace R 35 a tím v budoucnu umožnili faktické rozdělení Turnova a odříznutí částí Mašov a Pelešany a fatální zhoršení kvality života v Turnově, a to ve všech parametrech,“ praví se v jejím úvodu.

V další části výzvy zvolené reprezentanty vybízí k politické odpovědnosti a občanské odvaze, neboť jsou prý zastupitelé města a ne ministerstva dopravy či libereckého kraje. Vébrová jim současně připomněla, že vedení mezinárodní dálniční spojnice mezi Německem a Istanbulem přímo středem města patří do doby reálného socialismu a ne do Evropy jednadvacátého století.

Maierová v čele vedení města totiž zastává názor, že územní rezervu pro dopravní koridor je nutné stanovit na základě požadavku nadřízených orgánů. A také proto, aby z jejich strany došlo v budoucnosti k odsouhlasení územního plánu města a všech souvisejících rozvojových ploch, přestože takový materiál na úrovni kraje ještě oficiálně nebyl přijat a odsouhlasen krajským zastupitelstvem.

Ačkoliv je realizace úseku mezi Libercem a Jičínem kvůli ekonomické situaci státu zatím jen v úrovni studií a přání některých stavebních firem, odpor mnoha občanů v řadě dotčených obcí a měst je poměrně značný. Už minulí zastupitelé totiž přijali usnesení, že žádnou „dálnici“ na území města nechtějí.

Otakar Grund