Dolní Dvůr

První zmínky o osídlení oblasti pocházejí již ze čtrnáctého století. Založení Dolního Dvora – tehdy Niederhof – se však datuje do roku 1601, kdy osada získala status obce a vlastní znak. Původním zdrojem obživy obyvatel bylo dolování železné rudy a stříbra, které se pak zpracovávaly v tzv. hamrech. Po válce se z průmyslové obce stává postupem času oblíbené turistické středisko. To byl základ pro dnešní podobu Dolního Dvora, kde mimo novostaveb najdeme spoustu původních roubenek, chat, chalup a penzionů.

Lánov

Název obce pochází od slova „lán“. Nejde však o jednotku pozemku, zachycující rozlohu pozemku, ale určuje základ pro zdanění poddaného. Do dějin se obec zapsala v letech 1775 a 1778. Na konci selského povstání 1775 prý sedláci z Prosečného přemluvili poddané z Lánovů, aby táhli na vrchlabský zámek. Z kopce Špička, který se tyčí nad Lánovem, pozoroval v roce 1778 pruský král Fridrich II. pozice rakouské armády při tzv. „bramborové válce“. V 19. století zde vznikaly tkalcovny, bělidla, barvírna, vápenkách a dalších. Vápno ze zdejšího lomu se používalo při stavbě pevnosti Josefov. V roce 1933 bylo na území Lánova vybudováno letiště, které se už po válce využívalo pro výuku letů na kluzácích.

Dolní Lánov

Někteří historikové uvádějí, že již před rokem 1300 vznikla na Malém Labi osada Lánov. Jedna obec se později rozdělila na tři samostatné – Horní, Prostřední a Dolní Lánov. V 15. století se obyvatelé živili nejen zemědělstvím, ale byli zde horníci, dřevaři, uhlíři a kováři. V devatenáctém století postavil Ferdinand Böhm velkou textilní továrnu a přádelnu lnu. Téměř sto procent obyvatel mělo německou národnost. Po druhé světové válce byli odsunuti. Do Dolního Lánova přicházejí již noví obyvatelé a vesnice se stává českou obcí.

Zajímavosti v údolí Malého Labe

Zvonkohra na kostele sv. Josefa

Dolní Dvůr – Pokud někdy obec navštívíte, nenechte si ujít prohlídku zvonkohry na kostele sv. Jakuba. Obci ji darovala paní Anna Alena Kyšerová, která sem pravidelně přijížděla. Zvonkohra pochází z dílny Marie Tomáškové Dytrychové z Brodku u Přerova. Od roku 1995, kdy byla instalována a slavnostně vysvěcena, hraje jejich jedenáct zvonů čtyři melodie. Střídají se každé roční období, například o Vánocích se údolím rozléhají tóny koled.

Bývalá Obecná škola v Horním Lánově

Horní Lánov – Chcete vidět, kam chodily děti v obci ještě nedávno do školy? Tak navštivte budovu bývalé obecné školy. Byla postavena v roce 1875 a do poloviny 80. let 20. století sloužila pro výuku. Po patnáctiletém chátrání ji koupil Ladislav Kadavý – nadšený historik a patriot. Ve vestibulu si nyní můžeme prohlédnout výstavu „Lánov na dobových pohlednicích“. V jedné třídě se postupně buduje malé muzeum, které návštěvníkům přiblíží školu na přelomu 19. a 20.století.

Radio Kulíšek baví posluchače už šestnáct let

Lánov – Rádio Kulíšek vzniklo 6. března 1994 v místní základní škole. Děti nejdříve zpestřovaly přestávky svým spolužákům a o tři roky později začaly vysílat pro občany na infokanále kabelového rozvodu. Obec a rádio propagují na veletrzích a s Kulíškovou hernou účinkují na akcích v krkonošském regionu. Za podpory Svazku měst a obcí Krkonoše připravují dětští redaktoři a moderátoři Krkonošské turistické vysílání. Po kliknutí na ikonku turistů na www.radio-kulisek.cz uslyšíte aktuality, pozvánky a zajímavosti, které doplňují rozhovory s osobnostmi české kulturní, sportovní a společenské scény.

Sport i kultura – aktivity dětského domova

Dolní Lánov – Dvaatřicet dětí ve čtyřech rodinných skupinách žije v současnosti v místním dětském domově. Díky rekonstrukci má každá rodina vlastní kuchyně s obývacími prostory, sociální zařízení a pokojíčky, ve kterých bydlí maximálně dvě děti. V půdní vestavbě je garsonka pro dospívající. Součástí dětského domova je i pronajatý dům se dvěma bytovými jednotkami. Slouží plnoletým klientům, aby byli schopni začlenit se samostatně do života. Děti se účastní různých aktivit, jsou úspěšné hlavně ve sportu a z různých závodů pro mentálně a tělesně postižené přivážejí pokaždé cenné kovy. Ať už se jedná o loňské mistrovství světa v lyžování v Itálii nebo mistrovství Evropy v cyklistice v Portugalsku. Pozadu nezůstávají děti v kultuře. Taneční skupina Black § White vystupovala například letos v červnu na přehlídce v divadle Hybernia Praha u příležitosti uctění památky Michaela Jacksona

Jana Tauchmanová