O oficiální znak a vlajku usiluje obec z regionu Jestřebích hor. Celý březen měli občané možnost seznámit se s návrhy a vyjádřit své názory. Celkem je k dispozici dvanáct variant, vytvořených na základě daných heraldických pravidel.

Ještě doplnění

„I když nyní jsou ve hře i další varianty. Objevily se totiž skutečnosti, které by mohly mít na konečnou podobu vliv. Jednal jsem ještě s heraldikem a ten mi v pátek poslal čtyři návrhy, kam zakomponoval nový prvek. V archivu se zjistilo, že obec sice neměla pečeť, ale měla razítko, na kterém byla jabloň. A její část, konkrétně květ, přiřadil k návrhům, které se líbily nejvíce. Takže to znovu probereme v zastupitelstvu, představíme veřejnosti a měli bychom se pro něco rozhodnout. Pak požádáme poslaneckou sněmovnu o schválení,“ vysvětlil starosta Jaroslav Tomeš.

Nové návrhy budou opět k vidění na internetových stránkách i na obecním úřadu. „Konečné slovo budou mít zastupitelé a samozřejmě přihlédneme k názoru občanů,“ dodává starosta.

Pro tvorbu znaku v Libňatově neměli k dispozici vhodný podklad v podobě historického obrazového obecního pečetního znamení. Využit byl proto alternativní postup, kdy v úvahu přicházejí relevantní motivy z historie a geografie obce, nebo tzv. mluvící znamení symboly vyjadřující svým označením název obce. Sem v tomto případě patří například figura zvonu, která připomíná libňatovskou zvonici z roku 1835. Dále figura otevřené brány, představující symbol svobodného dvora, figura vlnitého břevna symbolizuje polohu obce na obou stranách říčky Maršovky a někdejší libňatovský mlýn. Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku.

Čekají na schválení

Z tuctu variant vybírali také v nedalekém Maršově u Úpice. „Již jsme se rozhodli a do parlamentu odeslali žádost o schválení. Návrhy pocházely od stejného heraldika, Jana Tejkala, a šlo o dvanáct dvojic znak prapor, My jsme se ale rozhodli to rozdělit a vybrali z jedné varianty prapor a z jiné znak,“ informovala starostka Jitka Vítková. „Ještě před rozhodnutím jsme rozeslali letáky po celé obci a se všemi možnostmi seznámili občany. Ti se k jednotlivým variantám vyjádřili a shodou okolností byl jejich výběr stejný jako u zastupitelů. Takže veřejná shoda,“ doplnila starostka.