I přes občasný bojkot snah učitelů nás něco naučit, se studenti OA neztratí. Ukázalo se to především na výsledcích v soutěžích v oblasti grafiky. V celorepublikové soutěži 2. ročníků, která se nazývá Šenovský datel, obsadily naše studentky 2. ročníků přední místa. Nejúspěšnější byly Denisa Vondroušová, Eliška Fajstaverová a Renata Nosková. V krajské soutěži v grafických disciplínách obsadilo sedm našich studentek 2. - 3. místo. V mezinárodní internetové soutěži v psaní na klávesnici, které se účastnilo 1320 soutěžících z 15 států, si opět výborně vedly studentky naší školy.

Nejlepší byla Petra Marečková z 1. B, která obsadila 8. místo. Stejně úspěšní byli naši spolužáci i v soutěži ZAV Jihlava – Talenti 1. ročníků, Hradecká juniorka a i při vykonávání státních zkoušek z kancelářského psaní a ze zpracovávání textu. Letošní školní rok byl v této oblasti nejúspěšnějším za posledních 10 let. Žáci mají také možnost získat ECDL certifikát, kterým mohou potvrdit znalosti z počítačové gramotnosti. Ovládání textového editoru Word si pak ověřují v soutěžích z Wordprocessingu.

Další zajímavou oblastí je předmět fiktivní firmy. Ten nám umožňuje vyzkoušet si své znalosti v praxi. Účastnili jsme se Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové, kde jsme obsadili úžasné 2. místo.

Na začátku roku 2011 vytvořili vyučující ekonomiky program finanční gramotnosti, který je určen pro žáky ZŠ. Naši studenti poskytují informace žákům základních škol o různých tématech, například: Kde číhá (finanční) riziko, Jak sestavit osobní a rodinný rozpočet atd. Celkem proběhlo 9 akcí. V příštím roce budeme v této činnosti pokračovat.

Studenti druhých ročníků mají zařazen do výuky nový předmět – mediální výchova. V rámci výuky tohoto předmětu absolvovali cyklus tří přednášek, a to o novinářské, rozhlasové a televizní práci. Paní šéfredaktorka Krkonošských novin Miroslava Jasanská, redaktorka radia Magic Jana Tauchmanová a známý kameraman a šéf regionální internetové Televize – JS pan Jiří Středa žáky nejen seznámili s prací ve jmenovaných médiích, ale umožnili jim vyzkoušet si tuto práci v praxi.

Vyučující jednotlivých předmětů organizují pro své studenty různé exkurze, návštěvy muzeí, galerií, divadelních představení tak, abychom získali všeobecný přehled a mohli najít uplatnění v různých oborech. Naše škola každoročně organizuje exkurze do ČNB. Po prohlídce proběhl zajímavý kvíz, v němž žáci uplatnili znalosti získané jak v hodinách ekonomie, tak v rámci exkurze. Dva nejlepší řešitelé obdrželi jako odměnu briketu z rozdrcených bankovek, první v hodnotě 80 tisíc korun, druhý v hodnotě 50 tisíc korun. V rámci předmětu základy cestovního ruchu absolvujeme domácí i zahraniční exkurze. S vyučujícími českého jazyka a literatury se zúčastňujeme řady kulturních vystoupení, absolvovali jsme i exkurzi do Prahy na představení v Národním divadle. Němčináři navštěvují pravidelně družební školu v Rakousku, odkud k nám přijíždějí jejich studenti a účastní se spolu s našimi sportovních kurzů.

Obchodní akademii navštěvuje i plno talentovaných sportovců, kteří se pak zúčastňují řady soutěží, například lyžařka Alena Schejbalová sahá po reprezentaci a Petra Záplatová, která je členkou prvoligového basketbalového oddílu, reprezentovala naši zem i v daleké Číně. Denisa Dvořáková nás úspěšně reprezentuje v atletice. Některé studentky jsou členkami extraligového oddílu ve florbalu. Ta Škola také pořádá velikonoční a vánoční turnaje ve volejbalu, dále pak lyžařské, vodácké a cyklistické kurzy.

Naše studentky dokazují, že se ve světě neztratí, o čemž svědčí např. jejich účast v televizních pořadech a ve světě modelingu.

Obchodní akademie má také vysokou úspěšnost přijetí žáků na vysoké školy. Těší nás, že její absolventi jsou schopni uplatnit se nejen v ekonomických povoláních, ale i v oblasti cestovního ruchu, managementu a kultury.

Příspěvek vznikl použitím textů z prací žáků Obchodní akademie v Trutnově zpracovaných v rámci předmětu mediální výchova.

Libuše Indrová