Zároveň došlo na rekonstrukci vytápění, kdy byly vytvořeny jednotlivé okruhy a kotel na tuhá paliva tu vyměnili za plynový. Do úprav směřovaly finance z národních a evropských fondů.

„Investiční akci jsme uskutečnili pod názvem Soubor opatření ke snižování energetické náročnosti budov kulturního klubu a Muzea bratří Čapků. Jde o budovy na náměstí, čp. 1 (kulturní klub) a čp. 147, kde mimo jiné sídlí Muzeum bratří Čapků. Získali jsme dotaci z Fondu životního prostředí ČR a náklady na akci se vyšplhaly k šesti milionům korun," řekla starostka obce Eva Hylmarová.

Dotace z národních zdrojů a z fondů Evropské unie na rekonstrukci Muzea bratří Čapků v Malých Svatoňovicích pokryly 90 procent nákladů a obec z vlastních zdrojů přispěla na opravy 600 tisíc korun. Celková investice byla téměř šest milionů korun.

„Počátky Muzea bratří Čapků spadají do roku 1946, kdy se v Malých Svatoňovicích konaly Celonárodní oslavy bratří Čapků za účasti řady osobností, umělců i politiků v čele s tehdejším prezidentem Edwardem Benešem. Součástí oslav byla výstava v budově základní školy. Dokumenty shromážděné na výstavě se staly základem budoucí expozice muzea v rodném domě spisovatele Karla Čapka. Poslední rozsáhlé rekonstrukce se uskutečnily v letech 1972 až 1978," informovala pracovnice muzea Martina Siborová. Po listopadu 1989 bylo do expozic přidáno několik fotografií a dokumentů, ale celkový ráz muzea se již nezměnil.

Den obce

Malé Svatoňovice však v těchto dnech žijí i další událostí. „Za týden zde pořádáme Den obce. Slavíme jej současně s Mariánskou poutí již od roku 2007, kdy požehnal královéhradecký biskup Dominik Duka našemu obecnímu praporu. Jednou za tři roky se u nás koná celodiecezní pouť a tehdy i Den obce má bohatý průběh. Tak tomu bylo vloni," uvedla starostka obce Eva Hylmarová. Letos bude program skromnější. Odehraje se v sobotu od 14 hodin na náměstí K. Čapka, kam dorazí agentura Vosa. Loutkové divadlo Kozlík zahraje v 18 hodin pohádku Luciášek a od 19 hodin bude vyhrávat skupina Proradost. „Pořadatelem Dne obce je obec, která se při organizaci akce opře o pomoc členů místního sboru dobrovolných hasičů," přiblížila Eva Hylmarová. Dodala, že Mariánskou tradici dodrží i letos, proto na neděli 17. srpna připravují v barokním kostele Sedmi radostí Panny Marie varhanní koncert.

(ves)