Ve stejném období roku loňského bylo toto číslo vyšší – 483 případů. „Oproti roku 2007 tedy klesl počet vykázání o 29 procent,“ uvádí se ve zprávě Bílého kruhu bezpečí, organizace, která obětem pomáhá.

O správnosti zavedení tohoto zákona odborníci nepochybují. Přesto stále do krizových a intervenčních center dochází mnoho obětí domácího násilí. Už se ale ke svému problému staví jinak. Mají totiž naději, že jim opravdu někdo pomůže a agresor se dočká zaslouženého trestu. „O účinnosti zákona jsem přesvědčena,“ řekla Deníku Petra Toušková, pracovnice Intervenčního centra v Pardubicích.

„Z výpovědí mých klientek vyplývá, že došlo ke změně v jejich postoji, jak svoji situaci řešit. Z nesebevědomých žen se staly ženy schopné řešit problémy. Oběť domácího násilí často bývá pasivní a spíše situaci neřeší. Chci zdůraznit, že sílu, odvahu a schopnost věci řešit ohroženým osobám nikdo nedá, to v sobě mají. Potřebují jen hodit záchranný kruh, aby se nadechly a tu sílu v sobě našly,“ vysvětlila Petra Toušková.

Přímý vliv zákona na snížení počtu obětí není prokazatelný, jeho síla je podle Touškové v něčem jiném. „Hlavní efekt vidím v počtu nahlášených a dořešených trestných činů,“ podotkla. Osobám, které čelí násilí za zdmi svého domova se snaží pomoci síť intervenčních center po celé republice. Pracovníci center nemohou problémy postižených vyřešit, ale pomohou obětem domácího násilí najít tu správnou cestu a poskytnou odborné rady.

„Osobám ohroženým nabízíme krizovou intervenci, psychickou podporu, sociální a právní poradenství určené pro řešení jejich situace. Záleží pouze na nich, zda naší pomoci využijí. Potřebují podporu, pochopení a průvodce obtížným obdobím,“ uvedla Petra Toušková. Problémem zůstávají případy, kdy se oběť domácího násilí na nikoho neobrátí. Ty končívají podle odborníků většinou tragicky.