O sto let, až na počátek 13. století, posouvá historii Jilemnice senzační nález turnovských archeologů v prostoru zahradního domku v zámeckém areálu.

Objevili je tam loni v květnu a podrobné antropologické analýzy potvrdily, že se jednalo o ostatky Valdštejnů, jejich štěpanické větve, kteří žili a zemřeli na jilemnickém panství ve 14. století. Již v září 2016 se skupině archeologů z Muzea Českého ráje v Turnově podařilo odkrýt na stejném místě pozůstatky gotického kostela sv. Alžběty, který je datovaný do 13. století a je nejstarší zděnou stavbou v Jilemnici. Stal se pohřebištěm majitelů panství. Zanikl v roce 1788 kvůli požáru.

„V archeologii v Pojizeří funguji třetí desetiletí. Každých deset let máme jeden zajímavý objev. Ale v tomto případě, pro dějiny Jilemnice, je to objev století,“ řekl Jan Prostředník, který vedl průzkum. První písemné prameny o Jilemnici dosud existovaly až z roku 1350. „To nález změnil a víme, že Jilemnice má podstatně starší kořeny, než se předpokládalo,“ dodal.

Kosterní pozůstatky Valdštejnů zamířily při pietní akci zpět do místa někdejšího gotického kostela.

„Při archeologických průzkumech je každoročně objevováno velké množství kosterních pozůstatků, ale bohužel pouze malé procento z nich se vrací zpátky na místo původního spočinutí. Zpravidla končí v muzejních depozitářích, v lepším případě v antropologickém oddělení Národního muzea. Myslím, že pokud je to jenom trochu možné, je nutné předky vracet zpátky na místo jejich původního odpočinku. Samozřejmě po provedení všech antropologických analýz,“ poznamenal vedoucí archeologického výzkumu Jan Prostředník z Muzea Českého ráje. Práce muzejníků, archeologů a dalších odborníků v jilemnickém zámku nekončí.  

„Víme, že tu jsou obrovské poklady v zemi. Někde tady odpočívá i syn Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, Jan Vilém. Je tu spousta dobových artefaktů, ať už to je keramika, kov, kamenické prvky. To je výzva,“ uvedl Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici. Tamní radnice chce nálezy zpřístupnit veřejnosti a místo objevů proměnit ještě letos ve speciální expozici.

Zahradní domek v jilemnickém zámeckém areálu, který kdysi sloužil jako sklad uhlí nebo záchodky, se stal místem významných archeologických nálezů.
Nález Valdštejnů mění dějiny Jilemnice