Samotný obraz Antona Molnára byl ve čtvrtek v Německu vydražen za 11 tisíc euro. Díky prodeji dalších předmětů aukce vynesla další 4 tisíce euro. V přepočtu takřka 400 tisíc korun nyní poputuje na záchranu nosorožců bílých severních umělými metodami rozmnožování.

„Díky dražbě, která se konala v bezprostřední blízkosti Braniborské brány, jsme získali nejen další finance na záchranu nejohroženějších savců planety, ale také další podporovatele. Ti zjistili, jak významnou roli Zoo Dvůr Králové společně s partnery hraje v ochraně africké přírody,“ uvedl po dražbě Jan Stejskal, vedoucí zahraničních projektů dvorské zoo.

Hlavním draženým předmětem byl obraz Peace and Love for the Rhino (Mír a láska pro nosorožce) malíře Antona Molnára, jenž pochází z Maďarska a žije ve Francii. „Molnár obraz maloval technikou starých mistrů. Kladl na sebe velice jemné vrstvy barev, aby docílil co největšího dojmu prostoru. Zvláštní pozornost pak věnoval oku, které má působit melancholicky a vyjadřovat tesknou situaci, jíž musí nosorožci po celém světě čelit,“ parafrázovala malířovu řeč mluvčí Zoo Dvůr Králové Andrea Jiroušová.

Nabiré byla posledním nosorožcem bílým severním, který žil v Evropě. V dvorské zoo uhynula v červenci 2015. Na světě jsou ještě tři zvířata tohoto druhu, samec Sudán a samice Nájin a Fatu. Všichni tři žijí v keňské rezervaci Ol Pejeta, kam byli v roce 2009 převezeni ze ZOO Dvůr Králové.

Právě dvorská zoo je hlavním koordinátorem celosvětových snah o záchranu těchto nosorožců. Jedinou nadějí jsou nově vyvíjené metody umělé reprodukce, jako je transfer embrya vytvořeného v umělých podmínkách do těla náhradní matky. Výzkum, který je na samé hranici současného vědeckého poznání, je finančně velmi náročný.

Dražbu společnými silami uspořádaly IZW Berlín, Zoo Berlín a Zoo Dvůr Králové. Velký zájem během společenského večera vzbudil také model lebky nosorožce, který byl vytisknut na 3D tiskárně, či šaty se zvířecím vzorem od návrhářky Ingy Lieckfeldt.