Dřevosochání motorovou pilou v Malých Svatoňovicích.
FOTO: Dřevosochání motorovou pilou v Malých Svatoňovicích