Ochránci přírody označili v Krkonoších místa, kde tetřívek zimuje, a apelují na návštěvníky, aby se drželi jen na turistických cestách a nedělali hluk, který by ho rušil.

„Lokalitami s výskytem tetřívků by měli návštěvníci Krkonoš procházet s maximálním respektem. Nehlučet a nevstupovat, zejména v zimě, mimo značené cesty a psa mít na vodítku. Tetřívka na jeho zimovištích v karech ruší také skialpinisté a snowboardisté, na jaře návštěvníci a fotografové, lačnící po jeho sledování,“ uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Pták v zimě nespí, snaží se pod sněhem přežít s minimálním výdejem nedostatkové energie. V létě a na podzim nepředstavuje pozorování tetřívků podstatné riziko.

Krkonoše byly vyhlášeny ptačí oblastí v rámci evropské soustavy Natura 2000 i kvůli ochraně tetřívka obecného. „Nacházíme se v momentu, kdy tetřívek bez pomoci a ohleduplného přístupu nás všech opravdu nepřežije,“ zdůraznil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Tetřívek je dnes doma hlavně ve Skandinávii a na Sibiři. Ve střední Evropě se vyskytuje jen ostrůvkovitě, většinou pouze v horských oblastech. Vyhledává otevřenou krajinu s mozaikou rašelinišť, lesních porostů různého stáří a otevřených ploch typu horských luk, pastvin nebo pasek.

Tetřívčí tok začíná v březnu, ve výjimečných případech i v únoru, a trvá do začátku června. Nejintenzivněji probíhá v časných ranních hodinách, výjimkou ale není ani večerní tok. S rozbřeskem je možné pozorovat černobílé kohoutky, jak v zápasu o nejlepší místa na tokaništi najíždějí se spuštěnými křídly proti sobě, hlavu nataženou kupředu a ocas rozevřený do nádherné lyry. Někdy jde o opravdu tvrdý boj, kdy vylétají proti sobě a snaží se zahnat svého soka.