Takto napadený strom poznáme podle malých hnědých drtinek po závrtu na kmeni stromu. Vysoké teploty podporují rozmnožování kalamitních škůdců jako jsou například kůrovci. Lesníci proto začali instalovat feromonové lapače. Ty mají přilákat "brouka" a poté podle počtu lapených jedinců mohou lesníci odhadovat, jaká situace přijde letos.

O rychlém nebo pomalém rojení lýkožrouta rozhodne počasí v nadcházejících týdnech.

Vojtěch Kohout