K vidění byly modely různých měřítek a kolejišť, lidé si mohli vyzkoušet zručnost v modelovém workshopu.