První pracovní cesta nově jmenovaného ministra životního prostředí Petra Hladíka vedla na Českou lesnickou akademii Trutnov. Žáci třetích a čtvrtých ročníků měli možnost diskutovat nad aktuálními tématy spojenými s klimatickými změnami s čerstvě jmenovaným ministrem.

"Když mám trochu volna, tak se snažím být v lese. Na Vysočině dáváme s rodinou kousek lesa dohromady po kůrovci - oplocenky, vyžínání, sázení. Chce to spoustu péče. Ale má to velký smysl. Právě o tom, jak se starat o lesy, jsme se bavili se studenty České lesnické akademie Trutnov. Také na Krkonoše totiž dopadá změnu klimatu. Probrali jsme i ostatní národní parky včetně připravovaného parku na Křivoklátsku," uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Ředitel České lesnické akademie v Trutnově Miloš Pochobradský při vysazování lesa ve Voletinách v rámci projektu Čtení pomáhá přírodě.
Finové jsou z našich stromů na větvi, říká ředitel trutnovské lesnické školy

„Přinášet do vzdělávání témata spojená s klimatickými změnami a jejich dopadem na naši planetu a společnost je pro moderní školství klíčové. Těší mě, že jsem na toto téma mohl s ministrem životního prostředí na České lesnické akademii diskutovat nejen já, ale i žáci, protože právě oni jsou generací, pro kterou bude téma udržitelnosti a dopadů klimatických změn ještě důležitější, než je teď,“ řekl krajský náměstek pro oblast školství Arnošt Štěpánek, který ministra Petra Hladíka na návštěvě lesnické školy v Trutnově doprovodil.

Ministr školství Vladimír Balaš navštívil ve čtvrtek největší trutnovskou základní školu Komenského. Za doprovodu starosty Trutnova Michala Rosy si prohlédl zázemí školy, ve sportovní hale odpovídal na dotazy žáků a usadil se také do lavice ve třídě vedle překvapených školáků.

ZŠ Komenského v Trutnově oslavila 60. výročí založení školy.
FOTO, VIDEO: Trutnovská Komenda oslavila šedesátiny

"Je to moderně vybavená instituce s rozšířenou výukou sportovních tříd a individuálním podpůrným přístupem. S pedagogickým sborem jsem měl možnost probrat aktuální problémy českého školství. Na besedě se žákyněmi a žáky jsme mluvili nejen o vzdělávání, ale zajímal je i můj názor na přijetí eura," popsal návštěvu na ZŠ Komenského v Trutnově ministr školství Vladimír Balaš.