Začínal dílničkami, pokračoval žádostí přítomných o klíč od města, který jim vydala starostka, a „Hostinským orlojem“, při němž se prezentovaly některé masky. Následoval masopustní průvod, který vedl po městě. Na náměstí, kde se mimo jiné objevili výborně maskovaní kosmonauti z NASA, se poté rozehrály masopustní písně a tance v podání regionálního národopisného souboru Krkonošský Horal. Foto: Jakub Jenšovský