Školáci v Tatobitech na Turnovsku si nádobíčko svých pradávných předchůdců mohou osahat a vyzkoušet přímo při vyučování. Masarykova základní škola otevřela unikátní školní třídu ve stylu dvacátých a třicátých let minulého století. Podkrovní místnost slouží nejenom jako učebna vlastivědy, ale navštívit ji může kdokoli, kdo se chce blíž seznámit s historií tatobitské školy a připomenout si školství před rokem 1989 obecně.

„Loni jsme v půdních prostorách školy realizovali odvěkou myšlenku bývalého ředitele Jaroslava Šťastného: připomenout zdejším obyvatelům a ukázat dětem, za jakých podmínek a s jakými pomůckami se vyučovalo v období první republiky,“ říká současný ředitel školy Pavel Vaněk. „Na naši práci jsme zaznamenali vesměs příznivé ohlasy a rozhodli jsme se v započatém díle pokračovat,“ doplňuje.

Parta pedagogů a příznivců školy přes zimu vymalovala podkroví školy, nainstalovala osvětlení a původní prvorepublikovou třídu rozšířila o expozici mapující školní historii po druhé světové válce do roku 1989.

Jeden kout v podkroví například připomíná kdysi obvyklé síně komunistických tradic; je potažen rudým suknem a z jeho stěn na školáky shlížejí z oficiálních podobenek totalitní prezidenti či pionýři v rudých šátcích.

„Chceme ukázat, jak školství v Tatobitech fungovalo, v jakých podmínkách se zde učilo a připomenout všem, že i ve skromných poměrech můžou věci fungovat, pokud nechybí elán a chuť něco tvořit,“ dodává ředitel.