DALŠÍ PROGRAM
*neděle 16. září 20:00, kostel Narození P. Marie
Jakub Janšta – varhany & Veronika Hádková – hoboj

9neděle 23. září 20:00, kostel Narození P. Marie
Martin Škrabka – varhany

*pátek 28. září 16:00, kostel sv. Václava Horní Staré Město
Svatováclavská poutní bohoslužba s hudebním doprovodem souboru staré hudby La Bilancetta – raně barokní francouzská hudba