Přítomní společně uctili památku všech padlých a vzpomněli na ty, kterým tento válečný konflikt změnil život.